Nytt besked väntas om vindkraftparken

Vattenfall yrkar på att bygga två färre vindkraftverk i sin justerade ansökan i projektet vid Bruzaholm.

Bruzaholm 7 november 2019 16:00

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt hade nyligen sammanträde om projekt Bruzaholm vindkraftpark i Eksjö där olika parter möjligheter att lyfta sina ståndpunkter innan beslut fattas. Upp till 45 verk fanns från början med i planeringen men av olika anledningar reducerades det till 25 vindkraftverk i Vattenfalls ansökan.

 

Ansökan avslogs förra hösten av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland. Det ansågs att det inte gick bedöma vilken miljöpåverkan vindkraftparken skulle ha. Det motiverades att man flera gånger avslagit ansökningar som byggt på så kallad boxmodell (att placering inte är angiven vid tillståndet utan bestäms senare)

Vattenfall överklagade och har sedan dess justerat sin ansökan. 

– Förutsättningarna är lika men vi har förtydligat genom att dela in i delområden samt begränsat passager genom känsliga områden, säger projektledare Linda Broman.

En förändring i Vattenfalls förstahandsyrkande är att 25 verk, krympt till 23 verk.

Varför två mindre?

– Därför att tekniken utvecklas. Vindkraftsverken blir större och det kräver större inbördes avstånd, säger Linda Broman och påpekar att totalhöjden blir fortsatt 240 meter.

 

I bolagets andrahandsyrkande finns 20 verk, alla med fasta positioner (med ett yrkande på en flyttmån på 100 meter.) 

– Det är svårt att förutse vad som finns på marknaden när det blir upphandling. Ska man ha fasta positioner är det bättre med färre verk då verken kan bli större.

Ansökningsområdet har minskats från 27 till 13,3 kvadratkilometer.

– Det har begränsats av många olika anledningar. De områden som man får sätta upp turbinerna på nu är knappt fyra kvadratkilometer, säger hon.

 

Vattenfalls planer har mötts av motstånd. Peter Stubbe Teglbjærg, företrädare för Nätverket Skydda Skogen vid Bruzaholm, vill inte uttala sig i nuläget men säger att nätverket dokumenterat att vald plats till vindkraftparken ej är lämplig, med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta möjliga intrång och olägenhet, för människors hälsa och miljön enligt miljöbalken.

– Därför yrkar vi avslag av Vattenfalls överklagande, säger han.

Mark- och Miljödomstolens dom kommer den 22 november. Förutom tillstånd eller avslag finns enligt chefsrådman Peter Adö möjligheten att delvis bifalla ett överklagande eller återförvisa ärendet till Miljöprövningsdelegationen. Beslutet går att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ivonne Svahn

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Kinda kommun

Överklagar beslutet om vindkraften

Horn

Vindkraften stoppas - "Hoppades på en annan utgång"

Horn

Byalaget säger ja till vindkraft: "Vi tänker på miljön"

Tönshult

Ny vindkraftpark på gång:"Vi måste tänka på helheten"

Horn

De har utrett vindkraftsansökan: "Den är inte okej"

Visa fler