Så ska vägen till Främsteby göras säkrare

Kalmar läns första miljöbyväg byggs i Vena. När vägen görs säkrare till och från Främsteby testar trafikverket något helt nytt.

Vena 15 september 2019 08:00

Nu är det klart - trafikverket tillsammans med Hultsfreds kommun ska åtgärda vägen mellan Vena och Främsteby. Lösningen blir en så kallad bymiljöväg.

– Det är en ny företeelse som trafikverket tagit fram för sträckor där det inte finns utrymme för en gång- och cykelväg och där årsdygnstrafiken inte är jättehög, säger Simon Råsbacken, projektledare på ÖSK, Östra Smålands kommunalteknikförbund. Precis som i Vena.

En miljöbyväg består av en körbana i mitten, tre och en halv meter bred, och på var sida om det rödmålad vägren, en och en halv meter breda vardera.

– Man skulle kunna kalla det "två minus ettväg", den delas av som vid skolan med timglasformade hållplatser. Får trafikanterna möte ska de hålla åt sidan. Gående och cyklister har alltid företräde.

Är det här provat på andra håll i Sverige?

– Ja, det är testat på andra sträckor, på liknande platser med positivt utfall. 

Hur ser du på lösningen?

– Det är den bästa lösningen. Egentligen den enda lösning vi kunde hitta. Vi har tittat på andra förslag, men då hade vi varit tvungna att lösa in mycket mark och trädgårdar där det ligger hus direkt intill vägen. Det hade vi riskerat att inte få igenom. I och med att kommunen inte äger marken hade det dessutom blivit problem med bland annat belysning och snöröjning, säger Simon Råsbacken och tillägger:

– Det här gynnar dessutom alla, inte bara de i Främsteby utan vi får en lösning för hela sträckan Vena-Främsteby.

Hur säker skulle du säga att den blir?

– Kanske inte lika säker som en gång- och cykelväg vid sidan av. Men mycket säkrare än i dag.

När ska vägen stå klar?

– Trafikverket ligger lite efter i sin drift, så vi väntar in dem. Vi kunde själva gjort några korsningar, men på det här sättet får vi allt åtgärdat samtidigt, det är dessutom mer kostnadseffektivt. Tanken är att arbetet ska både påbörjas och slutföras under 2021.

40 års kamp för en tryggare väg ska därmed vara över.

– Vi är väldigt tacksamma för att det händer något och att hela sträckan åtgärdas, säger Henrik Kernen. Det blir inte lika säkert som en separat gång- och cykelväg, men betydligt säkrare.

Barbro Lundin Karlsson startade kampen, och dottern Madelene K Askevik "ärvde" den, skulle man kunna säga.

– Vi förstår att det är svårt att göra vägen bredare, då måste man göra det komplicerat för trafikanterna och det här borde leda till att fler väljer att köra runt, säger Madelene K Askevik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Charlotte Madestam

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Kalmar län

Ny app ska minska risken för trånga bussar

Fotboll

Barnsektion återupplivad i lokal fotbollsklubb

Vena

Viktigt lyft för Vena: Obemannade butiken på plats

Vimmerby

Så mycket lägger kommunen på underhåll av gator

Målilla

Äntligen positivt besked: Här är byarna som får fiber

Visa fler