Bergs söker utökat produktionstillstånd

För att möjliggöra fortsatt utveckling och expansion vill Bergs Timber mer än fördubbla sitt produktionstillstånd för Mörlunda.

Mörlunda 9 september 2019 17:30

Produktionsvolymen har successivt ökat och har nu nått gränsen för Bergs Timbers gällande produktionstillstånd på 130 000 kubikmeter per år. Det lagom till företagets 100-årsjubileum, som firas med öppet hus i Mörlunda den 21 september.

– Även om marknaden är sämre fortsätter det gå bra i Mörlunda, där vi har en effektiv och lönsam anläggning. Vi har utökat till treskift och producerar i princip dygnet runt om vardagar plus att vi har en liten produktion om helgerna, säger Peter Nilsson, vd och koncernchef. Nu kommer ett utökat produktionstillstånd sökas, på 300 000 kubikmeter per år. 

Det måste man tolka som att ni ser ljust på framtiden?

 – Ja, med ett utökat tillstånd vill vi möjliggöra en fortsatt utveckling och expansion av verksamheten, säger Peter Nilsson.

Handlar det om en lång process, att ansöka om utökat tillstånd?

–  Ja, det är mycket som ska vägas in, allt ifrån bullernivå till belastningen på trafiknätet. Så det kan ta upp till ett år innan vi får svar från länsstyrelsen.

Vad händer om det blir ett nej?

– Då får vi såga med det vi har och det skulle kunna innebära att vi inte kan producera året ut.  Men jag har aldrig varit med om att man sagt nej inom sågverkssidan, däremot kan det bli olika restriktioner, framför allt vad det gäller ljudnivån.

Idag jobbar ett 50-tal anställda i Mörlunda, inklusive kontoret, sedan man anställt ett tiotal senaste halvåret.

Kan ett utökat tillstånd generera fler nya jobb?

– Nej, nu har vi kommit upp i ett antal som är rimligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Charlotte Madestam

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Ekonomi, näringsliv & finans

Gruvbolag förstörde historiska platser

Ekonomi, näringsliv & finans

Fortsatt förlust för Uber under coronakrisen

Ekonomi, näringsliv & finans

Uppåt på Wall Street

Ekonomi, näringsliv & finans

Facebooks svar på Tiktok till Sverige

Ekonomi, näringsliv & finans

H&M-varumärke kritiseras efter rasistiskt namn

Visa fler