Bristfälliga kunskaper om vindkraftens skadeverkningar

Det finns i dag ny forskning och faktaunderlag kring vindkraftens destruktiva effekter på folkhälsan, ekosystem, klimat, biologisk mångfald och våra basnäringar. Detta är ytterst allvarligt ur samtliga aspekter.

Kalmar län 19 juli 2021 19:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ändå anser Monica Haider (S) i en debattartikel i Vimmerby Tidning att vi ska öka takten av utbyggnaden. En fyrdubbling förväntas, detta innebär att stora områden skall kalhuggas, exploateras och ödeläggas. Svenska politiker har beslutat om en enorm satsning på miljöförstörande verksamhet i Kalmar län. 

Det kommunala vetot infördes som kompensation för kravet på bygglov som togs bort för vindkraft. I de flesta fall krävs bygglov, men vindindustrier, till ytan större än Stockholms kommun, kan byggas utan bygglov. Det kommunala vetot vill MP försvaga för att vindkraftutbyggnaden ska få fritt spelrum. Det som är nytt är att kommunerna måste säga ifrån på ett tidigare stadium. Detta kommer att ge ytterligare en vinst för vindkraftsindustrin, eftersom de drabbade medborgarna ofta behöver tid för att förstå konsekvenserna av etableringen.

 

Att "modernisera Sverige" enligt Monica Haider (S) – betyder det att rasera landsbygden och skapa flyktingar av människor i sitt eget land? Hennes resonemang har flera brister. Haider tror att omställningen skapar nya jobb i hela landet, men få nya jobb skapas eftersom man nästan fullt ut använder utländsk arbetskraft.

Hon hävdar också att vindkraften utgör liten fara för fåglar. Vindkraftverken massakrerar främst rovfåglar. Flera platser i Kalmar län där vindkraften har ett intresse är rikt på rovfåglar. Man får heller inte bortse från tjädern och en rad utrotningshotade arter. Här finns ett stort mörkertal.

De statliga myndigheternas agerande i bullerfrågorna har redan orsakat stora hälsoproblem och mörkläggningen av infraljudets effekter kan bli århundradets skandal. Ett tyskt forskarteam vid universitetssjukhuset Johannes Gutenberg i Mainz har kunnat påvisa att hög nivå av infraljud påverkar hjärtfunktionen negativt. Sömnstörningar och infraljudets depressiva och patologiska effekter på bland annat hjärna och hjärta har hittills endast drabbat glesbygdsbor, men når nu stora medborgargrupper långt in i många centralorter. Att behöva bo eller växa upp i dessa hälsofarliga miljöer är en skam för demokratin. 

 

Härtill kommer en ny analys av professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson som visar att fastigheter inom 2 kilometer från ett vindkraftverk i genomsnitt har ett cirka 20 procent lägre pris än motsvarande fastigheter som ligger 20 kilometer eller längre från kraftverken. Den negativa effekten avtar först vid 6-8 km. Även kraftverkens höjd och antalet vindkraftverk har negativ inverkan på fastighetspriserna inom detta avstånds­intervall. 

På sikt kan detta leda till avflyttning och minskat intresse för den yngre generationen att bo kvar. Stora delar av rekreationsvärden och livskvaliteter som funnits är grusade. Den som uppför vindkraftverk, följt av miljöstörningar, är enligt Miljöbalken 32 kap.§ 3 och 6§ skyldig att ersätta dem som drabbas av värdeförluster på sina fastigheter. Det säger lagen, men hur ser verkligheten ut?

En spontan reaktion är att S, MP, C och de övriga partier som förespråkar den nationella strategin med en vindkraftsutbyggnad på 100 TWh till 2040 är ytterst naiva och cyniska, vilket kan leda in landet i en epok av ohälsa och stagnation.

 

Jag tycker att politikerna som förordar vindkraftutbyggnaden ska sätta sig in i sakfrågorna kring vindkraft och fundera på varför landsbygden ska ödeläggas, demokratin, lagar och förordningar ska sättas ur spel, domstolar tillåts bryta mot både miljöbalken och grundlagen – bara för att gynna vindkraftsindustrin.

Är detta demokrati? 

Bosse Monell

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Vindkraftsindustrin hot mot kommunens utveckling

Internationell rapport kräver: Öka mängden vindkraft

Så är livet nära ett vindkraftverk – och så säger lagen

Debatt

Debatt: Hultsfreds kommun måste stoppa vindkraftsprojekten