Fortsatt stort inflytande för kommunerna

"Bäckström Johanssons påstående att det lokala inflytandet över vindkraftsetableringar kommer minska med regeringens förslag stämmer inte", skriver debattören i en replik på inlägget "Kommuner tvingas etablera fler vindkraftverk".

Sverige 10 juli 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en debattartikel i Vimmerby Tidning skriver Mattias Bäckström Johansson (SD) om vindkraft och ”kommunalt veto”. 

För oss Socialdemokrater är klimatfrågan en ödesfråga. Vi tar oss an uppgiften att ställa om och modernisera Sverige. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Sverige kan bli det första fossilfria välfärdslandet samtidigt som vi skapar nya jobb i hela landet. 

Elektrifieringen är en viktig del av klimat- och energiomställningen och elanvändningen kommer att behöva öka kraftigt de kommande 20-25 åren. Vindkraften är i dag den klart billigaste elproduktionen som kan byggas ut snabbt och i stor skala. Parallellt med vindkraftsutbyggnaden utvecklas möjligheterna att lagra energi, förstärka kapaciteten i elnäten och etablera betalningsmodeller för stödtjänster som säkerställer leveranssäkerheten i elsystemet. Svaret på de utmaningar vi står inför är inte att bromsa utbyggnaden av vindkraften, utan att öka takten när det gäller de övriga delarna av omställningen. 

 

Bäckström Johanssons påstående att det lokala inflytandet över vindkraftsetableringar kommer minska med regeringens förslag stämmer inte. Förslagen i betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning innebär att kommunen även i fortsättningen ska avgöra var i kommunen det är lämpligt med vindkraft. Det kommer att krävas ett positivt besked från kommunen för att en ansökan om miljötillstånd ska kunna lämnas in. Kommunens planmonopol förblir intakt – det nya är att kommunens lokaliseringsbesked ska motiveras, lämnas tidigt och kunna överklagas. 

Bäckström Johansson överdriver också kraftigt vindkraftens negativa miljöpåverkan. Han refererar till Naturvårdsverket, men glömmer att redovisa att jämfört med annan mänsklig påverkan utgör vindkraften en liten fara för fåglar. Vindkraften står för cirka 0,2 procent av de nära 17 miljoner fåglar som dör av mänsklig påverkan i Sverige varje år. När det gäller mikroplaster så är Naturvårdsverkets bedömning att mikroplast främst kommer från helt andra källor som däckslitage, konstgräsplaner och tvätt av syntetfibrer.

Förändringen vi befinner oss i angår hela samhället. Det handlar inte om att stänga en reaktor här eller om att bygga en sol- eller vindkraftspark där. Det handlar om att bygga ett hållbart samhälle och samtidigt skapa nya jobb i hela landet, vi ser möjligheterna som en ny elektrifierad hållbar ekonomi kan ge oss. 

Monica Haider, riksdagsledamot (S) näringsutskottet

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Vindkraftsindustrin hot mot kommunens utveckling

Debatt

Debatt: Bristfälliga kunskaper om vindkraftens skadeverkningar

Debatt

Debatt: Slutreplik från (SD) i debatten om vindkraftsveto

Debatt

Debatt: Kommunerna som avgör var det är lämpligt med vindkraft

Internationell rapport kräver: Öka mängden vindkraft

Visa fler