Kommunanställd: "Vi behöver bli sedda"

Vimmerby kommun 23 februari 2021 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Marie Nicholson (M) har insett att medarbetare inom, speciellt kvinnodominerande verksamheter, behöver bli sedda. Det kan man läsa i Vimmerby Tidning, den 22 februari. Att 25 anställda under en "mellanchef" kanske borde vara ett mål. I svåra tider, speciellt nu under pandemin är alla ansträngda, oroliga, och de flesta gör sitt bästa. Tack vare det så har vi inte högre sjuktal. 

Att Vimmerby kommun arbetar för att förbättra arbetsmiljön tillsammans med fackförbunden är bra och nödvändigt, och det har pågått en längre tid. Ekonomi är att värna humankapitalet, de anställda i kommunen. Jag hoppas att Marie och andra ansvariga politiker gör verklighet av detta snarast, alltså färre medarbetare per chef. I ett längre perspektiv tjänar alla på detta, kommunen och de anställda.

"Kommunanställd i BUN:s verksamhet"

Ämnen du kan följa