Lärare extra utsatta under pandemin

Under pandemin har av man av självklara skäl prioriterat vård- och omsorgspersonalens situation och deras behov har lyfts upp till diskussion. Men det finns många andra yrkesgrupper som är svårt utsatta under pandemin. En av dessa grupper är lärare inom skola och barnomsorg.

Västervik 7 april 2021 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Det sista vi stänger och det första vi öppnar upp” har sagts om skolorna när man diskuterat nedstängning av samhället.

Det kan verka självklart att barn och ungdomar ska skonas så långt det är möjligt från utestängning från utbildning och sociala sammanhang. Men det har inte varit lika självklart att värna om lärarnas arbetsmiljö och säkerhet. Lärare möter, helt oskyddade, flera hundra barn och elever per dag, ofta i situationer där det är praktiskt omöjligt att upprätthålla social distansering. Man delar toaletter, möts i trånga korridorer, äter ihop med barnen i skolmatsalarna och kämpar med att sprida ut eleverna i trånga klassrum. Många lärare undervisar en vanlig dag flera olika klasser i olika klassrum. Arbetar med man små barn behöver man trösta, knyta skosnören, sätta plåster på skrubbsår, byta blöjor. Kort sagt blir det omöjligt att hålla avstånd.

Lägger man till barnens familjer i ekvationen blir den potentiella smittrisk lärare utsätts för mycket stor.

Vi anser att de lärare som så önskar borde ges möjlighet att använda andningsskydd i sin tjänsteutövning och att dessa ska tillhandahållas av arbetsgivaren.

Vi anser också att det är rimligt att prioritera lärare framför den breda allmänheten när det kommer till vaccination mot covid-19. 

De har tagit, och tar fortfarande större risker än många andra att bli smittade i sin yrkesutövning. Den yrkesutövning som samhället borde ta på så pass stort allvar att man bryr sig om personalens liv och hälsa.

Jacob Hoffsten, Jenny Svensson
Socialisterna – Välfärdspartiet


Ämnen du kan följa