Länge sedan det byggdes så mycket i Vimmerby som nu

Vimmerby 6 maj 2021 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vimmerby kommun befinner sig, liksom hela världen, i en situation där vi på bästa sätt försöker jobba oss framåt under rådande pandemi. Jag upplever att alla i Vimmerby kommunkoncern inklusive bolagen samt näringslivet, gemensamt jobbar med framåtsyftande projekt. Allt för att vi ska stå väl rustade inför ett framtida samhälle utan pandemi. Det var länge sedan det planerades och byggdes så många bostäder i Vimmerby som nu, såväl egna villor som bostadsrätter och hyresrätter. Många andra kommuner skulle vara glada om det vore sån framåtanda i deras kommun som det nu är i Vimmerby. 

 

Ibland får man intrycket att vissa skribenter tycker det vore bättre att inte göra något alls. Då skulle det vara frid och fröjd i Vimmerby. Nu senast har skribenten Micael Glennfalk i offentliga medier målat upp en bild av hur delar av den nuvarande kommunledningen driver en bakåtsträvande linje, som syftar till ett sämre Vimmerby. Min bild är tvärtom – att alla nu jobbar för ett bättre och attraktivare Vimmerby där hela kommunen ska utvecklas.

Glennfalk talar om brist på dialog. Min minnesbild av de fem år Glennfalk styrde Vimmerby kommunstyrelse är att de inte alltid var fyllda av dialog och samförståndslösningar. 

En välkänd Gränsögrupp bestående av moderater och socialdemokrater bildades. Där tog man bland annat fram förslag på skolnedläggningar i Vimmerby, vilket resulterade i en folkomröstning.

Vimarhem var redo att bygga nytt hyreshus på Pistolsmeden innan jag kom med i Vimarhems styrelse 2013. Men bland andra Glennfalk drev på ett byggstopp i KF. Viktigare då för dig att inte bygga alls, om det inte gjordes enligt din egen modell och ordergivning. De vidlyftiga idéerna fortsatte, till exempel att det allmännyttiga bostadsbolaget Vimarhem skulle tvingas sälja vår Uventomt till förlustpris, vilket hade inneburit att Vimarhems hyresgäster skulle finanserna privata aktörers affärer, som skulle inneburit ett tvåvåningshus utan hiss. Alltså inte ens tillgänglighetsanpassat. 

 

Samtidigt säger nu Glennfalk att hyresgästerna i Vimmerby betalar för låga hyror. Det är sant att Vimarhem anser att hyrorna behöver höjas lite mer än vad hyresgästföreningen anser. Nu har vi en sådan förhandlingsmodell i Sverige och även i Vimmerby att ett bostadsbolag inte kan sätta vilka hyror man vill. Den kunskapen kan vara bra att även Glennfalk känner till. 

Så apropå dialog, Micael Glennfalk; se till att ha städat framför egen dörr innan du kritiserar andra för att inte föra dialog.      

Jag kan försäkra att Vimarhem har fokus på att helheten ska bli bra gällande Uvenbygget. Drygt 30 nya lägenheter i Vimmerby tycker vi är bra, dessutom tillgänglighetsanpassade till ett rimligt pris vilket gör att Vimmerbybor förhoppningsvis tycker det är ett bra boendealternativ. Design och utformning i relation till ekonomi är viktiga aspekter att ta hänsyn till. Jag upplever att vi i styrelsen för Vimarhem har ett gott samarbete i dessa utvecklingsfrågor. Dessutom tar vi hänsyn till goda idéer från olika aktörer som vill Vimmerbys utveckling väl.

 

Vimarhem jobbar varje dag med att förbättra såväl befintliga bostäder som nybyggnadsprojekt, dock alltid med ett ekonomiskt grundtänkande. Sedan kan Glennfalk kalla de nuvarande ekonomiska rimlighetsbedömningarna i Vimarhems projekt för att höra till ”gammelcentern”. Det tycker jag är ett fint omdöme, framförallt om man jämför med hur det var före valet 2018 där inte alltid ekonomin stod i första fokus då beslut skulle fattas. 

Om ett och ett halvt år är det val igen i Vimmerby och då får väljarna möjligheten att ge sitt betyg till hur kommunen nu sköts. Kanske vill Vimmerbys väljare ha tillbaka (M) och (S) att gemensamt leda kommunen som de gjorde 2015-2018 med tillhörande Gränsögrupp med mera, eller inte. Vi får se!

Magnus Danlid (C), ordförande i Vimarhem

Ämnen du kan följa
byggen i Vimmerby

Bostadstomter säljs till högstbjudande – Nybble dröjer

ALV bygger ut och växer • Så ska trafiken ledas • Viss infart via Vimmerbyrondellen

Vimmerby

Nu börjar exploateringen av Vimmerbys nya bostadsområde • Stort intresse • Skiftande åsikter bland grannar

Debatt

Debatt: Hållbart trähusbyggande kräver hållbart skogsbruk

Debatt

Debatt: Det går att bygga i klimatförbättrad betong i Vimmerby

Visa fler
Läs mer!
Debatt

Debatt: Glennfalk: "Jag förstår inte Danlids polemik"

Debatt: Skönheten och Uven – var finns dialogen?