Mindre risk att smittas på Kisa torg än i butiken

"De åtgärder som vidtagits för att förhindra smittspridning vid torghandeln i Kisa är minst lika bra som i butikerna", skriver författaren till debattartikeln, som instämmer i uppfattningen att en stängning är konkurrensbegränsande åtgärd.

Kisa 6 maj 2021 13:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Torg- och marknadshandlarnas ekonomiska riksförening (TOMER) har lämnat en kritisk skrivelse till kommunchefen Sergei Sorokin i Kinda. TOMER opponerar sig mot Kinda kommuns beslut att stänga torghandeln två fredagar framåt. 

TOMER åberopar bland annat 6 § i lag (2021:4) Föreskrifter och beslut om särskilda begränsningar får meddelas endast om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Föreskrifterna och besluten får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa. Föreskrifterna och besluten bör utformas med beaktande av risken för smittspridning i olika typer av verksamheter och förutsättningarna för att i dessa verksamheter vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

 

Torghandeln lyder under samma regelverk som den bofasta handeln när det gäller lagar, regler och rekommendationer som rör covid-19-pandemin. De vidtagna åtgärderna, samt att torghandeln sker i utomhusmiljö, innebär att det är mindre risk för luftburen smitta vid torghandeln i Kisa än i butikerna. Därför anser TOMER att stängningen av torghandeln i Kisa strider mot 6 § i lag (2021:4) och är en konkurrensbegränsande åtgärd.

De åtgärder som vidtagits för att förhindra smittspridning vid torghandeln i Kisa är minst lika bra som i butikerna. Avstånden mellan försäljarna har ökat till tio meter, skyltar som uppmanar besökare att hålla avstånden finns uppsatta, stolpar med köbrickor finns och försäljare ropar upp könumret till den som får komma fram till disken. Handsprit finns och det utrymme som finns på torget innebär att varje besökare disponerar större ytor för egen del än i butikerna. Torghandeln sker i frisk och väl ventilerad utomhusmiljö, inte i begränsad inomhusmiljö.

Åtgärderna och det som forskare anser, att smittans huvudsakliga smittväg är den luftburna, torde med råge räcka som skäl för att beslutet att ställa in torghandeln de två kommande fredagarna ska sopas under mattan.

Stig Wiklund

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Kisa

Beskedet: Levande Torg kommer att genomföras

Debatt

Debatt: Skärp er när ni handlar, människor!