Områdespolisen varnar för båtmotorstölder

När båtsäsongen ebbar ut tar stöldsäsongen vid. Nu vill områdespolisen i Kinda Erik Johansson gå ut med en uppmaning till allmänheten - "håll ögon och öron öppna".

Kinda kommun 11 september 2019 16:00

– Det är ett återkommande problem vid den här tidpunkten på året och det blir nästan som en aha-upplevelse varje gång. När folk inte längre rör sig lika frekvent i hamnarna, det är då det händer saker, så är det någon gång man ska vara uppmärksam så är det nu, förklarar Kindapolisen. 

Statistiken går visserligen åt en positiv riktning när det kommer till båtrelaterade stölder. Under 2015 ägde 17 brott av den typen rum i Kinda och Ydre. För åren därpå är samma siffra nio, respektive 13 och sex. Hittills i år har tre incidenter rapporterats till polisen.

– Vissa år har varit helt förskräckliga och enorma godsvärden har försvunnit, men vi ser som sagt att antalet stölder minskar. Trots det tycker jag att man ska vara lite extra uppmärksam, statistiken kan lika väl vända, menar Johansson. 

Vad kan allmänheten göra för att förhindra stölder? 

– Om man ser aktivitet vid onormala tidpunkter så tycker jag att man ska reagera. Vill man inte ringa polisen direkt kan man i alla fall notera detaljerna och återkomma om en stöld faktiskt har ägt rum. För båtägarna gäller det att ta upp båtarna så fort som möjligt. 

Är båtmotorstölder ett större problem på landsbygden? 

– Ja, det finns ju många stora hamnar i vårt område, runt sjöarna Sommen och Åsunden till exempel. Det kanske inte heller är lika tät bostadsbebyggelse vid hamnarna vilket gör att tjuvarna får arbeta ganska ostört. 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Kinda kommun

Beskedet: Eldningsförbud i Kinda

Rimforsa

Beskedet: Kinda sätter in extrabussar inför skolstarten

Kisa

Mötte pandemin med kampanj - Drog in 400 000

Kinda kommun

Få barn kom till kommunens aktiviteter

Rimforsa

Vill sälja central mark till kommunen: "Är lämpligt"

Visa fler