Det går att bygga i klimatförbättrad betong i Vimmerby

"Betongbranschen anser att det är helt fel väg att gå att enbart peka ut ett byggmaterial framför andra. Detta eftersom det idag inte går att påvisa att ett visst byggmaterial generellt sett ur ett livscykelperspektiv är bättre än något annat gällande klimatpåverkan", skriver Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård.

Vimmerby 13 juli 2021 19:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med anledning av den debattartikel som publicerades i Vimmerby Tidning för en tid sedan, undertecknad av ett antal socialdemokratiska riksdagsledamöter om träbyggande – och om den återkommande diskussionen gällande vilket byggmaterial som har minst påverkan på miljö och klimat:

Strategier som premierar bara ett byggmaterial leder också till osund konkurrens med risk för ökade byggkostnader, minskade innovationer och att de hållbarhetsvinster som eftersträvas inte uppfylls. Istället handlar det om att se till det specifika projektets krav och förutsättningar och utifrån det finna den bästa lösningen för hela konstruktionen sett ur ett livscykelperspektiv. Det är så vi bygger långsiktigt hållbart.

 

Sedan flera år tillbaka driver betongbranschen ett intensivt arbete med att utveckla betong som ger minsta möjliga klimatpåverkan. Redan idag finns det klimatförbättrad betong på marknaden som innebär en minskning av utsläpp på uppemot femtio procent. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har betongbranschen tillsammans med andra aktörer i värdekedjan tagit fram en färdplan för klimatneutral betong. Senast 2030 ska det finnas klimatneutral betong på marknaden och senast 2045 ska all betong vara klimatneutral.

Dagens klimatförbättrade betong har den konventionella betongens alla fördelar som hållfasthet, beständighet, den kan varken mögla eller brinna och är återvinningsbar. Men där man har optimerat betongsammansättningen och använder alternativa bindemedel för att minska klimatpåverkan. För att betong ska ha minsta möjliga klimatpåverkan handlar det också om att om att optimera helheten i en byggnation.  Därför är det viktigt att redan i ett tidigt skede ha en nära dialog med konstruktör, arkitekt, entreprenör och beställare inför nybyggnation.

 

I Vimmerby och i stora delar av Sverige finns det ett stort behov av att bygga nya bostäder och ny infrastruktur, samtidigt som det är nödvändigt att minska utsläppen och där målsättningen är att 2045 ska Sverige vara ett klimatneutralt samhälle. Vi vet att krav och efterfrågan driver på utvecklingen. Vi vill därför uppmana såväl privata som offentliga beställare att ställa krav, så att efterfrågan ökar på klimatförbättrad betong i stället för konventionell betong i samband med nya, och framtida byggnads- och infrastrukturprojekt såväl i Vimmerby som i övriga Sverige.

Genom att ställa krav, öka efterfrågan och stärka kunskapen om klimatförbättrad betong ökar möjligheterna att vi uppnår målet att Sverige 2045 är ett klimatneutralt samhälle. 

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, adjungerad professor KTH

Ämnen du kan följa
byggen i Vimmerby

Bostadstomter säljs till högstbjudande – Nybble dröjer

ALV bygger ut och växer • Så ska trafiken ledas • Viss infart via Vimmerbyrondellen

Vimmerby

Nu börjar exploateringen av Vimmerbys nya bostadsområde • Stort intresse • Skiftande åsikter bland grannar

Debatt

Debatt: Hållbart trähusbyggande kräver hållbart skogsbruk

Vimmerby

Nu förbereds för nya bostadsområdet i Vimmerby • Då startar arbetet

Visa fler
Läs mer!

Kakelföretaget satsade på 3D-showroom • Trenderna att hålla koll på • Populära trenden som är helt ute