Föreningsidrotten går den tuffaste matchen hittills

Inom idrottsrörelsen är vi vana vid att ta i och kämpa. Ibland vinner vi matcher och tävlingar, ibland förlorar vi mot bättre motstånd. Sådan är idrotten. Det senaste året har vi, liksom hela samhället mött en motståndare som är tuffare och obehagligare än något tidigare.

Kalmar län 30 april 2021 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Pandemin har tvingat stora delar av idrotten att ställa om eller helt enkelt ta paus. I media följer vi fortfarande viss elitidrott som tävlar inför folktomma läktare, men för den, ur ett folkhälsoperspektiv viktiga bredd- och barn- och ungdomsidrotten, är situationen en helt annan.

Aktuell statistik visar att pandemin har slagit hårt mot barn- och ungdomsidrotten. Under 2020 minskade antalet idrottsaktiviteter med över en halv miljon, vilket innebär sex miljoner färre deltagartillfällen. I Småland var nedgången nära 600 000 deltagartillfällen vilket innebär 13 procent färre tillfällen som barn och unga idrottat. De idrotter som visar störst nedgång är boxning, budo- och kampsport och brottning, men även stora lagidrotter som handboll och innebandy rapporterar stora minskningar. För personer med funktionsnedsättning över 25 år är nedgången ännu större.

 

Idrottens betydelse för ungas hälsa och psykosociala miljö är välkänd. Ett minskat idrottande påverkar samhället i stort. Vi känner en stor oro över vad det innebär för idrotten i framtiden och för de barn, unga och vuxna som riskerar att inte hitta tillbaka till idrotten och dess gemenskap. En halvering av aktivitet bland vuxna med funktionsnedsättning är nästan ofattbar och oerhört allvarlig.

Föreningslivet och alla dess ideella ledare är avgörande för idrottsrörelsen och för samhället, men det ideella ledarskapet ska inte tas för givet. Det behöver stödjas, stimuleras och uppmuntras. Det senaste årets krassa verklighet under pandemin har medfört stora utmaningar och påfrestningar. Verksamhet och ekonomi har blivit lidande, men stöd från staten, regioner och kommun lindrar effekterna. Fortsatt stöd kommer att behövas när verksamhet på nytt ska starta. 

 

Vår önskan är en fortsatt god dialog med Smålands kommuner och regioner kring åtgärder som underlättar för föreningsidrotten, så att vi kan fortsätta ta vårt samhällsansvar som Sveriges största folkrörelse. Försämrade föreningsekonomier kan leda till höjda medlems- och deltagaravgifter med det ovälkomna resultatet att befintliga socioekonomiskt präglade hälsoklyftor och idrottsdeltagande blir större.

Med fler än tre miljoner medlemmar i Sverige, varav cirka 300  000 i Småland, och att nio av tio barn är med i minst en idrottsförening under sin uppväxt, spelar idrottsrörelsens väg genom och ut ur pandemin roll för många. Vi vet att om vi genomför bra idrott som lockar, kommer vi att bidra till ett starkare samhälle och snabbare återhämtning. Tillsammans med kommuner och regioner vill vi kraftsamla för att stödja ledare och aktiva i våra cirka 1  800 föreningar i deras om- och nystart. 

Roger Ödebrink, ordförande i RF-SISU Småland, Rickard Strandberg, distriktsidrottschef, tillsammans med ordförandena i Smålands specialidrottsdistriktsförbund

Ämnen du kan följa