Kommunal konkurrens kan försämra Arbetsförmedlingen

Hultsfreds kommun vill ta över efter Arbetsförmedlingen i Hultsfred. Men kommuner varken kan, eller ska, konkurrera med fristående aktörer, menar Svenskt Näringsliv.

Hultsfreds kommun 2 maj 2021 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hultsfreds kommun signalerar en tydlig viljeinriktning att ingå i Arbetsförmedlingens upphandlingar och slipar på en ansökan för att bli leverantör av upphandlade arbetsmarknadstjänster (Vimmerby Tidning 24 mars). Det vore ett misstag. 

Kommuner varken kan, eller ska, konkurrera med fristående aktörer. Konkurrensneutrala spelregler är omöjligt att uppnå. Att minska den höga arbetslösheten är en av våra viktigaste utmaningar de kommande åren. Antalet inskrivna arbetslösa i Kalmar län uppgår idag till 9 000 personer. Av dem är knappt hälften långtidsarbetslösa och stått utanför arbetsmarknaden mer än ett år.

Kommunernas kostnader för försörjningsstöd är ett stort problem och som ökar i takt med att arbetslösheten förvärras. Men det löses inte genom att kommunerna går in i Arbetsförmedlingens upphandlingar och konkurrerar med fristående matchningsaktörer. 

Just nu förbereds en större reform av Arbetsförmedlingen. Fristående aktörer ska få utökade möjligheter att bidra till att ge stöd till arbetslösa. De ska få betalt efter resultat och utifrån hur bra de är på att förmedla jobb. Leverantörer ska rangordnas och mätas transparent. Aktörer som levererar resultat ska premieras, medan de som inte lever upp till förväntningarna ska gallras ut.

Mycket med reformen är lovvärt, men på flera håll i landet ser vi hur kommunerna försöker kringgå lagar och regler för att ta sig in i AF:s valfrihetssystem, det vill säga de program som kallas Kundval Rusta och Matcha (KROM) samt Stöd och Matchning (STOM). 

Karlshamns kommun var senast i raden av offentliga aktörer som gick bet av Arbetsförmedlingens upphandlingsavdelning. Men processen fortsätter alltjämt i Växjö förvaltningsrätt, där frågan om kommunerna ens har befogenheter att ingå i upphandlingarna ligger på bordet. 

Allt talar för att kommunernas medverkan som leverantör bryter mot lagen. Olle Lundin som är professor vid Uppsala Universitet och en av Sveriges mest framstående experter på området säger rakt ut i SVT Blekinge att det är olagligt (14/2). 

Dessutom finns flera grundläggande problem: Kommuner kan inte gå i konkurs, de har parallell myndighetsutövning, och de har tydliga incitament att rikta arbetssökande till subventionerade anställningar i kommunal regi såsom de utskällda ”Extratjänsterna” istället för till mer varaktiga arbeten i näringslivet. 

Därmed går det inte att uppnå en konkurrens på lika villkor. Fristående aktörer riskerar att sakta men säkert gå i graven.

Parallellt med kommunernas strävan att ingå som leverantörer finns en statlig utredning som behandlas i Regeringskansliet. Där finns förslag att ändra kommunernas befogenheter i lag. Om förslaget skulle bli verklighet skulle det innebära att svensk arbetsmarknadspolitik står inför en smygkommunalisering.

Svenskt Näringsliv är inte ensamma om att vara kritiska. Även LO är kritiska och menar att likvärdighet och möjlighet till uppföljning av arbetsmarknadstjänster försämras om kommunerna släpps in. 

Den stundande reformen av Arbetsförmedlingen är viktig och efterlängtad. Låt den komma i mål ostört och skyddad från ojämn konkurrens.

Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv
Johnny Rönnfjord, näringspolitisk rådgivare Svenskt Näringsliv Kalmar län

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Hultsfred

Ministerbesök på AF - lokal närvaro bedöms viktig

Hultsfred

Dubbelt så många unga går utan jobb

Hultsfred

IAC i Hultsfred varslar hela personalen

Kalmar län

Arbetslösheten ännu stilla trots krisen

Hultsfreds kommun

302 varsel - "Det är bara början"

Visa fler