Mer resurser till våldsförebyggande arbete

Vimmerby 28 april 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I förskola och skola arbetas det mot våld och övergrepp. Varje år lär vi barnen att säga STOPP! 

Vi arbetar med Rädda Barnens material "Stopp! Min kropp!", mot mobbning och sexuella övergrepp och våld. Ett arbete som måste fortgå och intensifieras. Tyvärr är det i hemmet de flesta övergrepp sker och vi vuxna, trots utbildning om våld och sexuella övergrepp, ser eller förstår inte alltid signalerna från barn och unga.

Barn som utsätts och ser våld i hemmet tror att det är ok. Och utsätter kanske andra senare i livet. Alltså ett inlärt beteende. Alla vuxna måste vakna, lyssna, våga hjälpa till och agera. Varje människa som kan hjälpas bort från våld och förtryck gagnar den enskilda och samhället. Det krävs mer resurser för att kunna arbeta mer effektivt med detta.

Varje vuxen person som begår dessa brott ska ha höga straff.

"Pacifist"

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Vimmerby

Hon är den nya regionförfattaren