Miljösmart att låta avfallet åka kollektivt

Miljösmart att låta avfallet åka kollektivt, istället för många transporter till återvinningsstationen, svarar VEMAB:s renhållningschef signatur "Mlíljökämpe".

Vimmerby 4 maj 2021 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändare ”Vimmerby Kommuns strategi om miljö?”

Införandet av hämtning i fyrfackskärl under 2017 har inneburit kraftigt minskade mängder avfall till förbränning. Under 2020 skickades 2  674 ton hushållsavfall till avfallsförbränning, vilket kan jämföras med 4  159 ton under 2016. Samtidigt har systemet möjliggjort insamling och återvinning av cirka 550 ton matavfall under 2020. Utsortering av förpackningar och tidningar har ökat kraftigt och insamlingen i Vimmerby kommun ligger klart över genomsnittet i Sverige. Engagerade kunder ligger bakom det goda resultatet.

Antalet hämtningar för en villa har ökat från 26 till 39 hämtningar per år. Vi tycker det är miljösmart och effektivt att låta avfallet åka kollektivt istället för många mindre transporter med förpackningar och tidningar till återvinningsstationen. 

Daniel Johansson, renhållningschef Vimmerby Energi & Miljö AB

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Vimmerby

Nedskräpning: Ett ökande problem som kostar miljoner

Vimmerby

Stopp för miljöfarligt avfall – så påverkas VH

Vimmerby

Nu stiger hushållstaxorna - Här sker största höjningen

Vimmerby

Han är ny ägare till anrikt företag med 50 anställda