Öppna upp Region Kalmar län för visselblåsare

Vi Moderater och Kristdemokrater vill att Region Kalmar län ska ligga i framkant och bejaka öppenhet och transparens varför vi menar att det nu är dags att öppna upp för visselblåsare.

Kalmar län 27 april 2021 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns många sätt för offentliga organisationer att anmäla oegentligheter, men vad som saknas i Region Kalmar län är möjligheten för medarbetarna att på ett anonymt, men officiellt sätt, kunna meddela oegentligheter – en så kallad visselblåsarfunktion. 

Det kan handla om allt från ekonomiska till moraliska frågor, som resursslöseri. En visselblåsarfunktion är inte till för att sätta dit någon enskild eller särskild del i organisationen, utan för att öka transparensen kring hur medborgarnas skattemedel används. Allt med ett och samma syfte dock: att förbättras i välfärdsuppdraget. 

EU har nyligen stärkt skyddet för visselblåsare, för att fler ska våga träda fram och belysa oegentligheter eller missförhållanden utan att råka ut för tråkiga konsekvenser. En statlig utredning fastslog i somras hur Sverige bör gå till väga för att implementera EU-direktivet och stärka skyddet för visselblåsare. Flera kommuner, däribland Sundsvall och Båstad, har infört en visselblåsarfunktion med vetskapen om att medarbetarna bäst känner sin organisation, samt för att i förlängningen erbjuda medborgarna god kvalitet i välfärden. 

Region Kalmar län strävar efter mottot ”varje dag lite bättre”. En visselblåsarfunktion kan bli ett verktyg för att regionen ska lyckas ta ytterligare steg framåt i att säkerställa att högsta kvalitet samt effektivitet med våra gemensamma skattemedel erbjuds länets invånare. Vi har i regionfullmäktiges debatt efterfrågat hur den politiska majoriteten Länsunionen (S, C, L) ställer sig till att införa en visselblåsarfunktion. Svaret var inte rent avvisande, dock avvaktande. 

Carl Dahlin (M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), Kaj Holst (M), personalutskottet, Region Kalmar län

Ämnen du kan följa