Ambulanshelikopter snart verklighet?

2 januari 2019 04:00

Efter åtta års kamp för en ambulanshelikopter till regionen har det äntligen börjat hända saker. Häromveckan togs ett konkret steg i rätt riktning. 2017 lade KD i Östergötland och Kalmar län motioner om att sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR) ska ta initiativ till att ansluta sig till kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) och köpa in ambulanshelikopter.

En färsk utredning visar på behovet av ambulanshelikopter ur olika patientperspektiv: Snabbheten ut till patienten, särskilt utbildad läkare och sjuksköterska kan omedelbart vidta nödvändiga åtgärder och fatta beslut om optimal vårdnivå och patienten kan snabbt föras till rätt vårdnivå under pågående intensivbehandling.

Nya nationella riktlinjer för fyra stora patientgrupper, hjärtsjukvård, stroke, sepsis (blodförgiftning) och skallskador, betonar vikten av att minimera tiden mellan symptomdebut och behandling. Även vid allvarliga olycksfall och svårt sjuka för tidigt födda barn kan en ambulanshelikopter göra stor skillnad för liv och hälsa.

Utredningen lyfter även det ökande behovet av transporter av patienter mellan sjukhus, där tiden är avgörande eller där patienten behöver intensivvård under transporten.

En helikopter kan vara i luften inom fem minuter, vara på en skadeplats tio mil bort inom 20-25 minuter och kan landa även i oländig terräng. Med specialistläkare ombord kan avancerade medicinska åtgärder sättas in direkt.

Ett bekymmer är dock att regionen saknar ambulanshelikopter och helikopterflygplatser vid sjukhusen.

Utredningen som nyligen presenterades för samverkansnämnden visar på den hälsoekonomiska nyttan. Samverkansnämnden gav uppdrag att till sammanträdet i september 2019 analysera lämplig placering, landningsmöjligheter vid sjukhusen, bemanning och kostnadsförslag.

Detta är förstås mycket glädjande. Det är bara beklagligt att den rödgröna landstingsledningen här i länet förhalat frågan i så många år. Mycket av det faktaunderlag som den nu aktuella utredningen visar påtalades redan i den statliga utredningen ”Helikoptern i samhällets tjänst” 2008 och i SKL:s utredning ”Vård på vingar” 2012.

Jag kan inte låta bli att grubbla över hur många liv som hade kunnat räddas och hur mycket mänskligt lidande som hade kunnat förhindras om vi hade haft en mer lyhörd och snabbfotad politisk ledning.

Jag är stolt över vår outtröttliga kamp, trots att vi stått ensamma i frågan ända tills helt nyligen. Inom några år har jag nu hopp om att även befolkningen i Kalmar län ska ha tillgång till en ambulanshelikopter för snabba och livräddande transporter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gudrun Brunegård (KD) Oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor