Det behövs mer och modernare kärnkraft

11 juni 2019 00:00

Sverige byggde tidigt ett kraftsystem baserat på storskalig vattenkraft och kärnkraft, som tjänat oss väldigt väl. Vi har i praktiken alltid, oavsett årstid och väder, kunnat tillhandahålla el till konkurrenskraftiga priser och med en god leveranssäkerhet. Detta i kombination med väderberoende kraftproduktion som komplement gör att vi har ett väldigt robust kraftsystem. Detta är något som Centerpartiet nu önskar att vi ska föra oss bortifrån.

Man vill istället, skriver Rickard Nordin, ersätta kärnkraften, som förra året var vår största produktionskälla, med uteslutande väderberoende elproduktion från sol- och vindkraft. Den ska däremot kunna bli ”leveranssäker” genom det han kallar för flexibilitet, vilket innebär att hushållen och företagen främst ska använda el när den är tillgänglig. Med andra ord när det blåser mycket och solen skiner. Vi ska däremot vara sparsamma med att duscha, tvätta kläderna eller köra diskmaskinen när väderförutsättningarna inte tillåter och då industrin även förväntas dra ned på sin produktion.

Centerpartiet baserar även delvis sitt motstånd mot kärnkraft fortsatt på känslor och där man rekommenderar tv-serien om kärnkraftsolyckan Tjernobyl som ett avskräckande exempel för kärnkraften. Man ska givetvis ha stor respekt för de risker som olika verksamheter för med sig, men måste ju se nyanserat på dem och utifrån en mer vetenskapsbaserad grund.

De tre mest omtalade kärnkraftsolyckorna är Tjernobyl, Fukushima och TMI. Vid Tjernobyl konstaterades ca 30 dödsfall i anslutning till olyckan, vilket sedan stigit till närmre 60. Vid Fukushima finns det ett bekräftat dödsfall kopplat till olyckan och vid TMI finns inga bekräftade dödsfall. Sammantaget är det alltså ca 60 dödsfall kopplat till de tre värsta kärnkraftsolyckorna. För att ge det någon som helst relevans måste det jämföras med vad andra kraftslag medfört för risker.

Exempelvis brast en kraftverksdamm i Brumadinho i Brasilien i början av detta år. Något som resulterade i 237 dödsfall, dvs. flerfaldigt fler än de direkta dödsfallen vid TMI, Tjernobyl och Fukushima tillsammans. Från 1900-talet fram tills idag är det närmre 200 000 människor som har mist livet i sådana olyckor relaterade till vattenkraft och att dammarna har brustit.

Även för vind- och solkraft är dödsfallen per producerad energienheter högre än för kärnkraften. Men det är ändå tydligt att samtliga fossilfria alternativ är gynnsamma ur detta perspektiv i jämförelse med de fossilbaserad, utöver att man har små utsläpp av växthusgaser. Vill man ha ett samhälle med låga utsläpp av växthusgaser och samtidigt stärka Sveriges konkurrensfördel stänger man inte dörren för fossilfria alternativ. Tvärtom behövs mer och modernare kärnkraft.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mattias Bäckström Johansson (SD) Energipolitisk talesperson