Fyra år med munkavle

1 februari 2019 04:00

Det kanske kan låta bittert men främst av allt är vi i Vänsterpartiet oerhört tacksamma och nöjda över att vi har varit med och styrt landstinget i Kalmar län i tolv år. Under dessa år gjordes vårt landsting till ett nationellt skyltfönster på många sätt och inom flera olika områden. Bästa sjukhus, högsta tillgängligheten, nöjdaste patienterna och godaste sjukhusmaten.

2010 fick Vänsterpartiet ansvar för psykiatrin och det var åtta mycket givande år där vi tog bort avgiften vid tvångsvård och påbörjade byggande av nya psykiatrilokaler i hela länet. Vi hade även stort fokus på barn och ungas psykiska hälsa vilket ledde till upprättandet av Barn- och ungdomshälsan och en avdelning för Anorexi- och bulimicentrum i Västervik.

Vi ansvarade för våra fyra folkhögskolor och utmaningen att utforma och leda en styrelse istället för de fyra styrelserna som fanns tidigare. Många ogillade det, mest för att de var oroliga över att skolorna skulle förlora sina olikheter. Men skolorna blomstrar i sina olikheter samtidigt som de har tagit ett större samhällsansvar, inte minst med etableringskurser och sjukvårdssvenska.

Fram till 2014 hade vi ordförandeskapet i Regionförbundets kulturberedning och var med om att skriva regionens första kulturplan, införa att en procent av nybyggnationerna går till konstnärlig utsmyckning och ett treårigt projekt för kultur och hälsa. 2014 fick Vänsterpartiet ansvaret för folkhälsan och fick leda det nya Folkhälsoutskottet där vi har ägnat fyra år att aktivt knyta ihop folkhälsoarbetet med kommunerna med stort fokus på jämlik hälsa för barn och unga och att förebygga självmord. Nu har vi en jämlikhetskommission för barn och unga och hundratals Första hjälpare i psykisk hälsa i hela länet.

Så självklart är vi stolta och nöjda över att vi har fått vara med och styra, påverka och leda. I den nya politiska organisationen har tyvärr Vänsterpartiet inte någon plats alls i beredningar eller nämnder. Den nya majoriteten valde att se M och KD, kvarlevorna av den gamla borgerliga alliansen, som den enda opposition som räknades och därmed fick de oppositionsplatserna. Av det rödgröna blocket är endast Vänsterpartiet kvar, MP åkte ur och S tog ett par steg högerut.

Efter en del förhandlande, får Vänsterpartiet sitta med och lyssna, men inte uttala sig på hälso- och sjukvårdsberedningarna. Efter åtta år med ordförandeklubba är det nu fyra år med munkavle. Men endast på beredningarna, för självklart ska Vänsterpartiet fortsätta att högljutt kämpa för en jämlik och jämställd region. Vi kommer att fortsätta träffa och lyssna på våra medarbetare, patientföreningarna och fackförbunden och besöka våra verksamheter. Vi kommer att forma vår politik tillsammans med alla berörda och alla som är intresserade och vi kommer att driva den i arbetsutskottet, i styrelsen och i fullmäktige. Tillsammans för en jämlik och jämställd region för alla, inte bara för några få!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Fleetwood (V) Regionråd i opposition