Ge korrekt information

10 juni 2019 04:00

Svar på debattartikeln ”Även e-cigaretter är farliga för hälsan” den 31 maj.

Kristina Sparreljung, Jan Nilsson och Linnea Hedman skriver om farorna med e-cigaretter, men underlåter att berätta att cigaretterna är farligare. Förlorare: Rökarna.

Att det bästa för hälsan är att aldrig börja med nikotin i någon form och att den som använder nikotin har hälsomässiga vinster att vänta av att sluta, är något som alla både vet och är eniga i. Vad som är betydligt mindre känt är att det inte är nikotinet i sig som gör rökningen så skadlig, utan ämnen som till stora delar uppstår när tobaken brinner. Att få i sig nikotin på andra sätt än genom att röka, till exempel genom e-cigaretter är därför mindre skadligt än att röka cigaretter. Inga seriösa aktörer hävdar idag att det är riskfritt att använda e-cigaretter. Ångan innehåller utöver nikotin vissa skadliga ämnen som också finns i röken från en cigarett. Men, och detta är ett viktigt men, mängden av dessa skadliga ämnen är avsevärt lägre i ångan än i röken. I moderna e-cigaretter är nivåerna av skadliga ämnen ångan reducerade medavsevärt mer än 95% jämfört med cigarettrök.

I Storbritannien uppmuntrar folkhälsomyndigheten och läkarförbundet rökare, som annars skulle fortsätta röka, att byta till rökfria alternativ. Detta är ett led i arbetet att minska rökningens skadeverkningar.

Ett problem som författarna lyfter fram är dubbelanvändning av cigaretter och e-cigaretter. Dubbelanvändning tar bort mycket av riskminskningen vid ensam användning av e-cigaretter jämfört med cigaretter. Tyvärr är denna information ofta inte känd av användarna, och det är synd att dessa fakta inte kommer fram tydligare i artikeln. Med rätt information minskar risken för dubbelanvändning.

Idag finns ett flertal innovativa teknologier som möjliggör för rökare att få i sig nikotin på alternativa sätt, istället för genom rökning. Ett sätt är att värma tobaken istället för att förbränna den, med hjälp av så kallad heat-not-burn-teknologi. Med heat-not-burn-teknologi får rökaren smaken av riktig tobak och nikotin på ett sätt som liknar cigarettrökning, samtidigt som mängden skadliga substanser i medeltal minskar med 90- 95% jämfört med cigarettrök. I Japan har cigarettförsäljningen sjunkit med 25 procent sedan den rökfria heat-not-burn-produkter lanserades för fem år sedan och användarna är nästan endast personer som från början var cigarettrökare.

Att fokusera på cigaretterna och samtidigt ge rökare korrekt information om alternativen borde vara självklart. Det finns ingen motsättning mellan att göra detta och samtidigt försöka motverka att icke-nikotinanvändare och då särskilt unga inte börjar med nikotin. Inför därför striktare regler för cigaretter samtidigt som ökad information om alternativen tillåts.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Claude Guiron forskningschef, Philip Morris Christian Angell kommunikationschef, Philip Morris