Greta står på människornas sida

10 maj 2019 04:00

Svar på Johan Sievers krönika ”Därför avskyr de Greta Thunberg” den 3 maj.

Det är underligt att några av vår planets mest intelligenta, insatta, kunniga och kompetenta människor, de som faktiskt vet något och ägnat sitt liv åt forskning, blir ifrågasatta av människor som saknar kompetens och insikt i ämnesområdet.

Vad är det som får en del människor att tro att de vet mer än hundra års gedigen forskning? Jag tvivlar på att samma människor inför en komplicerad operation frivilligt skulle välja en bilreparatör före en utbildad kirurg. Även om bilreparatören skrivit spaltmeter om hur fel alla kirurger gör. Ändå kan de avfärda solid forskning, bevisade orsakssammanhang av experter på området.

Johan Sievers hade en poäng i det han skrev. Greta Thunberg blir ifrågasatt bland annat för sina motiv. Det är verkligen att sila mygg och svälja kameler. Man ska veta att redan när de första forskningsrapporterna om ökande temperaturer på jorden kom, mobiliserade världens största och kanske mäktigaste företag, oljeindustrin, en massiv propagandakampanj med lögner och desinformation.

Forskare mutades att presentera falsk forskning som frikände oljan. Egna usla utredningar presenterades. Samma konsulter som anlitats av tobaksindustrin för att bevisa tobakens ofarlighet mobiliserades nu av oljeindustrin. Miljarder satsades och satsas fortfarande på tankesmedjor med uppgift att påverka opinionen med propaganda om oljans ofarlighet och smutskastning av klimatforskare och de som kämpar för att minska vårt oljeberoende.

Propaganda tutas i oss vanliga människor att miljöorganisationer vill förstöra vår livsstil. Att de skulle ha en hemlig agenda som hotar vanligt folk. Att de skulle stå på en påhittad elits sida.

Hur länge ska vi tillåta oss bli manipulerade av dessa mäktiga politiska och ekonomiska intressen?

När Greta Thunberg med mod och envishet pekar på att vi bör lyssna på forskarna, de som verkligen vet, hotas mäktiga intressen som försöker misstänkliggöra Greta.

Det handlar också om ett tänkesätt som oljeindustrin vill injicera, genom smart propaganda, i oss vanliga människor. En falsk bild där de som faktiskt vill värna om vår miljö och göra något för att hindra jordens uppvärmning utmålas som hot mot den lilla människan.

Men olje/kolindustrin och de mäktiga politiska och ekonomiska intressen förknippade med dessa, står inte på oss vanliga människors sida. Det gör däremot Greta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik