Debatt Från årsskiftet är Landstinget i Kalmar län nya Region Kalmar län. Den nya samhällsorganisationen får ett samlat ansvar för hälso- och sjukvården tillsammans med de regionala utvecklingsfrågorna. Vi är inspirerade att få den nya länsunionens (S, C och L:s) förtroende att besluta och arbeta med dessa frågor.

Som vi ser det har Kalmar län redan stora styrkor som ska tas tillvara:

– Hälso- och sjukvården ligger i Sverigetoppen när det gäller kvalitet, tillgänglighet och nöjdhet.

– Industriföretag som exempelvis Scania i Oskarshamn och Södra Cell i Mönsterås som står sig väl i den globala konkurrensen.

– Länet har profilområden inom kultur- och besöksnäringen med Öland, Glasriket och Astrid Lindgrens värld som några av flaggskeppen.

Samtidigt har regionen stora utmaningar. Vår ambition är att Region Kalmar län ska ta ledarskapet för stärkt konkurrenskraft, bättre infrastruktur och en aktiv näringslivsutveckling. Vi vill samla alla goda krafter på regional och lokal nivå med länsinvånarnas bästa för ögonen. För att hålla ihop länet, skapa en bättre välfärd, fler arbeten och växande företag krävs det:

1. Att vi ökar investeringarna i bättre kommunikationer. Ska hela Kalmar län utvecklas krävs det att näringslivet och länsborna får likvärdiga möjligheter till företagande, resande, arbete och boende. Länets arbetsmarknadsregioner ska sammanföras med varandra. Regionen behöver vidare se till att alla invånare får tillgång till bredband, vilket är helt avgörande för att kunna arbeta, starta och driva företag.

2. Att vi kraftsamlar för kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Idag ställs både operationer och transporter in, inte för att det saknas pengar, utan för att det saknas människor som kan utföra jobbet. Samverkan mellan universitet, utbildningsanordnare och regionen måste därför bli bättre.

3. Att vi arbetar för en hållbar utveckling, utvecklar besöksnäringen och stärker kulturen. I Kalmar län både odlas, produceras och tillverkas mat som resten av landet behöver. Vi vill fortsätta utveckla Kalmar län som ett matlän med bl.a. Matens hus där regionens produkter marknadsförs och besökarna får prova mat. I länet finns många kulturaktörer som skapar upplevelser och kreativitet. Som ansvarig för den regionala kulturen vill vi ta ett fortsatt stort ansvar och särskilt prioritera kultur till barn. Vi vill också säkerställa att exempelvis teatern, musiken och kulturarvet når ut till invånarna hela länet.

Tillsammans vill vi se till att regionen blir starkare, friskare och företagsvänligare. Utveckling och tillväxt ska komma alla till del, både i städerna, tätorterna och på landsbygden. Hela länet ska leva och utvecklas!