Hur mår demokratin i Region Kalmar län?

5 februari 2019 04:00

I Region Kalmar län, där den så kallade Länsunionen (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna) styr, är den politiska ledningen nu på väg att offra viktiga demokratiska principer för att lägga ner intensivvårdsavdelningen (IVA) på Oskarshamns sjukhus.

Vid förra veckans region­fullmäktige lyckades oppositionen bromsa nedläggningsbeslutet genom en så kallad minoritetsåterremiss. Skälen är självklara; den utredning som presenterades som beslutsunderlag väcker fler frågor än den ger svar. Om IVA på Oskarshamns sjukhus stängs så kommer det naturligtvis att påverka patienter, medarbetare och samhället. Men även sjukhusen i Kalmar och Västervik, för de patienter som idag får vård i Oskarshamn kommer att ju behöva sin vård någon annanstans istället.

När stora förändringar ska göras måste de styrande kunna svara på grundläggande frågor, inte minst något så enkelt som huruvida statistiken stämmer. Det finns nämligen uppgifter om ett stort antal vårdade patienter som inte redovisats. Vidare, var kommer mellanlänets patienter vårdas istället för i Oskarshamn? Finns tillräckligt med vårdplatser i Kalmar och Västervik? Och hur påverkas ambulanssjukvården?

Vi moderater och kristdemokrater hävdar också att det behövs en seriös dialog med medarbetare, medborgare och näringsliv. Hur påverkas alla de av förändringen? Beslut som tas utan bra underlag eller konsekvensanalyser skadar förtroendet mellan ledning och medarbetare. Förändringar som beslutas över huvudet på människor, riskerar att spä på politikerföraktet.

Frågeställningarna ovan anser vi behöver besvaras innan regionfullmäktige kan besluta om framtiden för IVA i Oskarshamn. Att vi redan dagen innan fullmäktige fick information om att majoriteten bestämt datum för extra fullmäktige är en pikant detalj, som uppenbart besvärade Anders Henriksson (S).

Direkt efter att minoritets­återremissen klubbats under förra veckans regionfullmäktige, tillkännagav mycket riktigt den politiska majoriteten (S, C, L) att ett nytt regionfullmäktige ska hållas redan nu på torsdag den 7 februari för att avgöra frågan.

Vem tror att majoriteten på fyra arbetsdagar ska hinna med en seriös dialog med medborgarna samt ta fram ett fullödigt beslutsunderlag? Det är naturligtvis inte möjligt. Den forcerade processen är ett hån mot det demokratiska systemet och alla de medborgare, medarbetare och förtroendevalda som känner oro.

Region Kalmar läns ledord är ”öppet, engagerat och kunnigt”. Att med rekordfart driva igenom beslutet att stänga IVA i Oskarshamn står i direkt strid mot detta, anser vi. Tvärtom uppvisar Länsunionen (S, C, L) en beklaglig maktfullkomlighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Sjölander (M) oppositionsråd, vice ordförande regionstyrelsen Gudrun Brunegård (KD) oppositionsråd, vice ordförande ­beredningen för hälso- och sjukvård