Inget viktigare än utbildning

15 april 2019 04:00

Barnen är vår framtid. Det är bara genom att investera i dem som vi kan försäkra oss om en långsiktig och stark social och ekonomisk tillväxt. Utbildningen är kanske det allra viktigaste.

Fler och fler lärare lämnar sina skolor för att höja lönen i en annan kommun eller byta till en friskola för att ha möjlighet att omförhandla sin lön. Det skapar en rörig situation för skolledningar och lärare. Men mest av allt är det eleverna som drabbas. Lärarflytten leder också till ökade kostnader för kommunen i och med nyrekryteringar, ökad arbetsbelastning för lärarna samt risk för försämrad måluppfyllelse.

Det är oftast yngre lärare som kan välja att byta kommun och arbetsplats, medan de äldre, som blir kvar på arbetsplatsen inte får någon del av löneglidningen. De erfarna lärarnas löner stiger inte i samma takt som de yngres.

Den S-ledda regeringen har visat att den inser vikten av läraryrket och genomförde under förra mandatperioden lärarlönelyftet. Men vi måste göra mer för att lärare inte ska behöva flytta för att få upp lönen. Det behövs en strategi för hur politiska beslut och arbetsgivarens lönepolitik ska bidra till att behålla lärare länge på ett och samma ställe. En lojalitetspremie för lärare som stannar på en och samma arbetsplats skulle kunna vara en lösning.

I dagarna ställde jag en fråga om det här till utbildningsminister Anna Ekström. Det finns inget som är viktigare än våra barns utbildning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nermina Mizimovic riksdagsledamot (S)