Debatt Att regioner och kommuner i hela landet nu börjar få ett alltmer bekymmersamt ekonomiskt läge har nog inte undgått någon. Fler och fler människor behöver nyttja välfärdstjänster och samtidigt kan vi se en tydlig avmattning av konjunkturen. Resultatet blir högre kostnader och en sämre utveckling av skatteintäkterna. Att då köra ner huvudet i sanden och mumla om att det är ju likadant överallt duger inte. Istället behövs handlingskraft och initiativförmåga.

I Region Kalmar län får vi som är förtroendevalda i regionstyrelsen återkommande månadsrapporter, där den ekonomiska utvecklingen i regionen beskrivs i stora drag. Nu i juni fick styrelsen även delårsrapporten redovisad, men bara som en informationspunkt! Trots att hälso- och sjukvårdsförvaltningen går mot ett negativt resultat med över 300 miljoner och där till exempel kostnaderna för hyrpersonal nu ligger över förra årets, förväntas styrelsen bara lägga informationen till handlingarna. Inga beslut om åtgärder fattades.

Vi Moderater, tillsammans med Kristdemokraterna, kunde inte acceptera detta förhållningssätt till regionens ekonomi – att inga beslut ska fattas kring månadsrapporterna – därför lade vi fram en rad konkreta förslag på regionstyrelsens junimöte. Bland annat vill vi se en skriftlig åtgärdsplan för att minska den negativa ekonomiska utvecklingen i år. Lika viktigt är det att styrelsen i god tid får veta vilka förväntade effekter detta har både för patienter och medarbetare. Vi vill också se över budgetprocessen och arbetet med de ekonomiska återrapporteringarna i regionstyrelsen. Som det är nu har politiken helt frånsagt sig ansvaret att agera i till exempel dåliga tider och lämnar över allt ansvar till tjänstemännen.

Frågan är om vi vill ha förtroendevalda som vågar kliva fram när det blåser kallt, eller en politisk ledning som bara syns när de blågula banden ska klippas?

För oss i Moderaterna är svaret på frågan given: Vi är beredda att ta ansvar både på lång och kort sikt för hela Region Kalmar län!