Låt skatteväxlingen även innefatta maten

24 januari 2019 04:00

En grön skatteväxling på 15 miljarder kronor utgör en grundbult i uppgörelsen mellan MP, S, C och L. Även en rent borgerlig regering skulle sannolikt sänka inkomstskatterna och höja miljöskatterna. Det är enormt viktigt att den kommande gröna skatteväxlingen även innefattar maten eftersom köttindustrin tillsammans med fossilindustrin utgör vår tids stora miljöbovar som allvarligt hotar klimatet, den biologiska mångfalden och människors hälsa.

Att flygskatten blir kvar är ytterst välkommet ur ett klimatperspektiv. Men eftersom matsektorn orsakar större växthusgasutsläpp bör flygskatten kompletteras med en köttskatt. Utsläppen från svenskens flygresor är 1,1 ton koldioxidekvivalenter per år, enligt Naturvårdsverkets rapport Hållbara konsumtionsmönster. Men växthusgasutsläppen som orsakas av varje svensks matkonsumtion är hela 1,8 ton. Ungefär tre fjärdedelar av de utsläppen kommer från animalier.

Oxford-rapporten ”Reducing food’s environmental impact” visar att animalieproduktionen globalt tar upp 83 procent av jordbruksmarkerna och står för huvuddelen av klimatutsläppen från maten. Det är den den mest omfattande studien som gjorts över lantbrukets miljöpåverkan.

Det är efterfrågan på kött som driver skövlingen av Amazonas där en stor del av världens djurarter lever. Tidigare betesmark omvandlas till sojaodlingar och skogen huggs ner för att skapa ny betesmark. Sojan används som foder i djurindustrin och exporteras över hela världen, bland annat till Sverige.

Köttindustrin tränger snabbt undan det vilda livet och göder den pågående sjätte massutrotningen av djur. Boskapsdjuren och människor utgör 96 procent av alla däggdjurs biomassa på jorden. Vilda däggdjur som exempelvis harar, kaniner, björnar och rådjur utgör bara 4 procent av däggdjuren. Det visar den internationellt uppmärksammade studien ”The Biomass Distribution on Earth”.

Skatter på rött och processat kött skulle dessutom rädda många liv och minska sjukvårdskostnaderna med stora belopp, enligt Oxford-rapporten ”Health-motivated taxes on red and processed meat”. Detta eftersom animaliskt mättat fett och rött kött ökar risken för hjärtkärlsjukdomar och cancer.

En grön skatteväxling som inte gynnar grön mat blir näringsfattig ur ett miljöperspektiv och osund ur ett hälsoperspektiv. Därför är det enormt viktigt att den kommande gröna skatteväxlingen även innefattar maten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Paulsson Köttfri måndag