Lön är uppskattning – inför trohetsbonus

22 januari 2019 04:00

Personalen är sjukvårdens viktigaste tillgång, med stort ansvar för att patienter och anhöriga ska känna trygghet. Varje år träffas ansvariga regionpolitiker och fackliga företrädare i en dialog kring lön. Innan jul avslutades rundan, där ett 15-tal fackförbund inbjudits inkomma med inspel till löneöversynen. Alla var överens: högre lön är mest angeläget.

Region Kalmar län har allt svårare att rekrytera fast personal, vilket skenande hyrpersonalskostnader på närmare 200 miljoner kronor under 2018 vittnar om. M&KD-alliansen ser denna utmaning som avgörande för att kunna upprätthålla god vård samt vårdyrkets status, i likhet med flera av fackförbunden.

Regionens personal har stor erfarenhet och kompetens som M&KD-alliansen värnar. Därför föreslår vi en trohetsbonus för att belöna de som jobbar kvar i regionens regi. Vi vill tydliggöra både lönespridningen och individuell lönesättning, för att premiera ansvar och kunskap.

Reformer såsom karriärvägar för att utvecklas i arbetslivet, och landsbygdstillägg för att öka möjligheten att rekrytera personal till våra hälsocentraler utanför sjukhusstäderna, där det idag är svårt att bemanna, är särskilt nödvändiga.

In på nyåret presenteras löneöversynen för fackförbunden. Resan tar inte slut då, utan tar ny fart inför 2020. Som oppositionspolitiker med personalansvar ska jag besöka fackförbunden under året för att fortsätta dialogen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carl Dahlin (M) Oppositionsråd med ansvar för personalfrågor Region Kalmar län