Mer kärnkraft säkrar konkurrenskraft och klimat

8 april 2019 04:00

Kärnkraften betyder mycket för Kalmar län och kommer få en än viktigare roll i framtiden om Moderaterna får bestämma. Världen behöver mer kärnkraft. Det har varit Moderaternas inställning länge och den bilden stöds också av FN:s klimatpanel. Om vi ska lyckas hålla den globala uppvärmningen under två grader behöver kärnkraften byggas ut med mellan 91 och 190% till år 2050. Världens politiker har anledning att ta klimatpanelens ställningstagande på stort allvar. Det är bråttom om vi ska hinna ställa om från smutsig kol- och gaskraft till modern, säker och stabil kärnkraft. Vår energipolitik skulle ge mer klimatnytta och fler jobb i Kalmar län.

Samtidigt som tydliga fakta pekar på behovet av ny kärnkraft, finns det många hinder för att vi ska lyckas få fram den tillräckligt snabbt. EU:s kärnkraftsforskning är kroniskt underfinansierad, det politiska motståndet i viktiga länder är stort och EU-ländernas olika regelverk utgör en oöverblickbar snårskog. EU behöver en ny agenda för mer kärnkraft och för Moderaterna blir detta en av de viktigaste prioriteringarna i Bryssel under åren som kommer. Moderaterna vill se mer pengar till forskning om nästa generations kärnkraft, ett fördjupat exportsamarbete på energimarknaden och en gemensam EU-standard för ny kärnkraft.

Inom EU samordnas kärnkraftsforskningen av Euratom. De har till uppdrag att investera i modernisering av gamla kraftverk, att säkra lösningar för bränslehantering och att stödja utvecklingen av ny kärnteknik. Euratom spelar med andra ord en helt avgörande roll för att vi ska kunna öka produktionen av ren och säker kärnkraftsel. Trots detta föreslår EU-kommissionen att en tiondel av budgeten ska skäras bort. Detta motsätter sig Moderaterna med kraft. EU behöver mer kärnkraft – inte mindre. Därför vill vi fördubbla budgeten till EU:s kärnkraftsforskning och dessutom ta fram en gemensam EU-standard för nya reaktorer.

Den europeiska energiunionen länkar samman EU:s energimarknader och bidrar till robusthet i vårt elnät. I energiunionen finns en stor potential att öka kärnkraftens andel av elproduktionen, på bekostnad av smutsiga energikällor som kol och gas, som alltför många EU-länder fortfarande är beroende av. Här bör Sverige ta ledartröjan och öka produktionen av kärnkraftsel för export till EU-marknaden. Det skulle gynna både den svenska konkurrenskraften, pålitligheten i vårt energisystem och möjligheten att minska användandet av fossil energi.

Det är hög tid att bygga ut kärnkraften i Europa. Sverige borde följa Finlands och Frankrikes exempel och förbereda för fler reaktorer – inte stänga de vi redan har. Vi moderater kommer vara en tydlig röst i EU för mer kärnkraft, så att vi både kan säkra unionens konkurrenskraft och våra möjligheter att stoppa klimatutsläppen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jörgen Warborn (M) entreprenör och toppkandidat i EU-valet Malin Sjölander (M) ordförande Moderaterna i Kalmar län