Debatt I rapporten ”Kinas globala investeringar: Ekonomiska verktyg för politiskt inflytande?”, utgiven av Fri Värld/ Kristna Sandklef (2018), framgår kinesiska statens betydande aktiviteter och engagemang för att stödja kinesiska näringslivet.

I boken ”Innovationspolitik för tillväxt” (Ration 2018) av forskarna Christian Sandström, Nils Karlsson, Karl Wennberg framgår däremot att svenskt företagsstöd och näringspolitik som genomförts under flera regeringar har haft liten eller ingen effekt.

Jämförelsen Kina och Sverige stämmer till eftertanke och undran, varför kan Kina men inte Sverige? Mer handlingskraftiga politiker?

Asiatiska expansiva internationella företag finns inom skeppsbyggnad, mobiltelefoni, kameror, klockor, bilar, batteritillverkning med mera. Produkter som kombinerar design och avancerad produktionsteknik, forskning, utveckling. Asiatiska storföretag som genererar betydande sysselsättning för sina inhemska företagare (underleverantörer, utvecklare med mera) i Kina, Japan, Sydkorea, Taiwan.

Varför kan Asien utveckla sådana storföretag, medan Sverige inte har förmågan? Storföretag som dessutom kunde generera sysselsättning och växtkraft för svenska underleverantörer, som i tur kunde växa till nya storföretag.

Svaret finns i bland annat asiatisk innovativ, över tiden anpassningsbar och handlingskraftig näringspolitik.

Moderat näringspolitik kan nu göra skillnad, medverka till att stärka svenskt företagande och näringsliv. Sverige kan då konkurrera med bland annat asiatiska länder. I annat fall är Sveriges position som internationellt ledande kunskapsland hotad, utöver att sysselsättning och tillväxt påverkas negativt. Ett tecken i tiden är att Sverige i Bloomberg Innovation Index 2019 halkat ner från plats 2 till plats 7.

Men vad händer? Ingenting hörs från Moderaterna om näringspolitiken? Varför? Svårt att gå från partiprogram till handling? Från ord till handling?

Sverige står inför betydande finansiella utmaningar. Sjukvård, integration, rättsväsenden, forskning, utbildning, försvar med mera ska finansieras, infrastrukturen likaså.

En nyckel för finansieringen är näringspolitiken. Ur denna skapas förutsättningar för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och finansiering av samhällets åtaganden.

Nu har Moderaterna chansen att visa näringspolitisk handlingskraft, göra skillnad.

Moderat näringspolitik – svensk påfågel eller asiatisk drake?