Debatt Svar på Janne Näsströms artikel ”M har missat vad vi företagare behöver” den 23 oktober.

Det är ofta enkelt att dra stora slutsatser om ett partis politik utifrån några enstaka förslag som presenteras i en debattartikel, men ofta blir den kritiken aningens missvisande. Låt oss tydliggöra Moderaternas ståndpunkt i några ytterligare viktiga delar för ett bättre företagsklimat.

Moderaterna har en politik för alla företagare. Moderaterna gjorde mycket för att förbättra företagsklimatet i Sverige under alliansåren. Vi är stolta över det vi åstadkom då, men det är tydligt att mycket mer behöver göras. Under alliansregeringens åtta år såg vi en fördubbling av andelen svenska entreprenörer. Alliansen minskade på företagens regelbörda kraftigt. Alliansen sänkte de administrativa kostnaderna för företagen med sju miljarder kronor och närmare 500 förenklingsförslag genomfördes för att göra vardagen lättare för företagen. Alliansen slopade även revisionsplikten för 250 000 småföretag, sänkte arbetsgivaravgifter och bolagsskatten.

Kapital är givetvis i många avseenden helt avgörande för att kunna starta, driva och utveckla ett företag. Utgångspunkten för oss är att företags finansiering ska ske med privat kapital. Statligt riskkapital kan dock behövas för att komplettera det privata kapitalet. Vi anser att en väg för att underlätta detta är att statligt riskkapital samverkar med privata fonder för att nå mindre och växande företag. Särskilt viktigt är det att stötta företag med stor tillväxtpotential i ett tidigt skede.

Samtidigt är det tydligt att lagstiftningen kring företagsrekonstruktion behöver förbättras, något som vi moderater pekat på länge. Ett företag som långsiktigt bedöms ha överlevnadsförmåga, men som mer eller mindre tillfälligt har hamnat i betalningssvårigheter, ska kunna rekonstrueras i stället för att försättas i konkurs. Vi behöver förbättra möjligheterna till företagsrekonstruktion genom reformer som tar hänsyn till borgenärernas intressen och som borgenärerna känner sig trygga med. Till det bör även företagens möjlighet till krediter och tillväxt förbättras.

Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället framåt. Moderaterna har en bred reformagenda för att förbättra företagsklimatet för alla landets företagare. Oavsett om det handlar om bättre möjligheter för den unga personen som drömmer om ett eget första aktiebolag, eller mer gynnsamma villkor för den större industrikoncernen i Kalmar län som har en vision om att expandera globalt.