Debatt Gruvdirektören Mark Saxon för Tasman kallar Norra Kärr, som är platsen för den tänkta gruvan för sin baby. På frågan om gruvan kan komma att säljas till kineserna svarar han i massmedia att det avgör aktieägarna. Om det blir en gruva i Norra Kärr, så skulle jag inte bli förvånad om jag en dag fick se rubriken: “Nu säljer gruvdirektören sin baby till kineserna”.

Jag ger dagens ris till Mark Saxon som nu försöker lura politikerna och myndigheterna till att tro att det bästa är att säga ja till en gruva i Norra Kärr. Han försöker locka med att det ska ge några hundra arbetstillfällen. Han berör inte med ett enda ord att det nu pågår ett utvecklingsarbete för att robotisera gruvverksamheten, så att det inom en snar framtid inte behövs någon större arbetskraft för att driva gruvor. I Sverige håller gruvbolagen LKAB och Atlas Copco på med ett sådant utvecklingsarbete i syfte att tjäna ännu mer pengar på gruvor.

Annie Lööfs största politiska misstag är att hon som näringsminister utnämnt gruvnäringen som en framtidens näringsverksamhet för Sverige, som ska ge arbete och bidra till ekonomisk utveckling. Jag skulle inte bli förvånad om kinesiska ambassaden skickar en stor fin julklapp till Annie Lööf. Enligt SVT Nyheter så är kineserna intresserade av att köpa gruvor i Sverige. Signalerna om detta kommer från regeringshåll i Kina.

Artikelbild

| Hans Mannefred.

Det är bland annat den låga mineralavgiften på två promille som lockar utländska investerare. I det sammanhanget vill jag göra tummen upp för SD, V och MP som alla tre vill höja mineralavgiften. SD och MP vill höja den från nuvarande två promille till fem procent och V vill höja den till tio procent.

Så länge det som inte kan hända kan hända – en gruvkatastrof – så säger jag nej till en gruva i Norra Kärr. Däremot säger jag ja till en satsning på besöksnäringen. Jag föreslår en storsatsning under en tioårsperiod på att utveckla besöksnäringen och min vision är att varje år ska det skapas 1 000 nya jobb runt Vättern inom denna näring, så att det blir 10 000 nya arbetstillfällen under en tioårsperiod.

Italien är ett av världens främsta turistmål med uppemot 50 miljoner besökare om året från hela världen. Jag har själv under åren som folkbildare haft många kontakter med italienarna och Italien och lärt mig att turismen är en mycket viktig inkomstkälla för den italienska statskassan och den ger miljoner med arbetstillfällen. Vi har mycket att lära av dem hur man lockar till sig turister och därigenom stärker besöksnäringen för att exempelvis se till att människor får upplevelser och möjligheter till att koppla av.

Likadant kan det bli kring Vättern om staten satsar på detta och kommunerna runt sjön samarbetar för att utveckla turistnäringen. En projektgrupp kan bildas och mitt förslag är att den ledds av Carl-Jan Granqvist, som är mångfaldens mästare.

Vättern är vattentäkt för cirka 300 000 personer i dagsläget. I framtiden kommer det att bli minst en halv miljon människor som får sitt dagliga vatten från Vättern. Redan har sju kommuner i Örebro län planer på att ta sitt vatten från Vättern. Diskussioner finns även om att Mälardalen kan komma att ta sitt vatten i framtiden från Vättern.

Idag är det 780 miljoner människor i världen som inte får rent vatten dagligen. Det måste vi ändra på. Då gäller det att öka möjligheterna till att få fram vatten. Därför är det säkrast att inte ta några risker med Vättern och det är därför självklart att säga nej till gruvan i Norra Kärr.

En gruvolycka i Norra Kärr kan inte bara komma att drabba Vättern, utan även Ören, Bunn, Adellövån, Noen, Tåkern, Svartån, Ralången och Sommen.

Studieförbunden: ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens, Medborgarskolan, NBV, SENSUS, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan uppmanas av mig till folkbildningsinsatser om vatten. Och då tänker jag inte bara om vatten lokalt, utan även globalt.

Min tanke är att vi med kulturen och folkbildningen som redskap ska Rädda Vättern och skapa 10 000 nya jobb inom besöksnäringen runt Vättern.

Under sommaren har vi konkret blivit påminda om vattnets betydelse. Inte minst när vi vill släcka törsten. Men även när det gäller att släcka bränder.

Försvarets dumdristiga verksamhet vid Karlsborg är förkastlig. Utan att ha en rimlig dialog med markägare går man till verket och sprider ut gifter i Vättern. Försvaret har inte ens haft en dialog med Vätternvårdsförbundet, som nu med all rätt höjer rösten i samhällsdebatten och skjuter skarpt mot försvaret i debatten, som nu pågår för fullt.

Vi ska komma ihåg att Karlsborgs vatten är vårt vatten här i Smålands Jerusalem (Jönköping). Karlsborgs vatten i Vättern kommer också, som jag nämnt innan, bli vatten för sju kommuner i Örebro län. Och då ska vi komma ihåg att Örebro kallas för Sveriges Jerusalem. Eftersom vatten är en del av Guds skapelse, så förpliktigar det för oss människor att förvalta det på ett lämpligt sätt.

Det är nu dags att utreda en alternativ plats för försvarets skjutövningar. Ett alternativ kan vara att lägga dem i Älvdalens skjutfält. Älvdalens kommun har öppnat upp för en sådan lösning. Men naturligtvis kan man utreda även andra alternativ.

Jag säger också nej till att NATO ska få öva ovanför Vättern. Jag står för – precis som Palme på sin tid – ett ja till FN och ett nej till NATO. Förresten anser jag att svenska Försvarsmakten ska lägga pappren på bordet och tala om vad NATO:s ammunition innehåller. Finns det bly i den? Finns det uran i den? Jag uppmanar nu Försvarsmakten till att svara NU eller MEDDETSAMMA på dessa frågor.

Stefan Löfven (S), Annie Lööf (C), Jan Björklund (L), Ebba Busch Thor (KD) och Ulf Kristersson (M) och sist men inte minst Jimmie Åkesson (SD), får räknas som gruvnäringens vänner. De trycker gärna på den “politiska gaspedalen” för att gynna gruvverksamhet i Sverige. Jag har noterat att Sverigedemokraterna lagt fram en motion om hur gruvnäringen ska utvecklas i vårt land.

Jonas Sjöstedt (V) och Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin och Gustav Fridolin trycker gärna på “den politiska bromspedalen” när det gäller gruvverksamhet i Sverige.

Jag frågar nu Stefan, Annie, Jan, Ebba, Ulf och Jimmie: Är ni beredda att säga ja till en gruva i Norra Kärr och nej till Vättern? Säger ni ja eller nej till mitt förslag om en satsning på 10 000 nya jobb runt Vättern?