Onödigt sprida oro om kollektivtrafiken

1 juli 2019 04:00

Regionen har nyligen gjort en upphandling av närtrafiken, färdtjänsten och sjukresorna för år 2020 och framåt. Upphandlingen omfattar cirka 130 fordon och trafiken omsätter ungefär 600 miljoner kronor. Politiskt har vi bland annat ställt krav att trafiken ska vara fossilbränslefri, att biogas ska premieras och att stor social hänsyn ska tas gällande de arbetsrättsliga villkoren.

Nu i efterhand har Anders Andersson (KD), som är vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, börjat ställa frågor om den kostnadsökning som följer. Han försöker styra debatten till att detta skulle kunna drabba personer med funktionsnedsättningar.

Men sakfrågan är inte där. Att som Anders Andersson försöka sprida oro bland människor känns onödigt, ja faktiskt oschysst och missvisande. Finansieringsfrågan hanteras som vanligt genom en särskild tjänstemannaberedning i det pågående budgetarbetet. Något politiskt ställningstagande om avgiftshöjningar har inte fattats. Utan att föregripa tjänstemännens förslag tycker jag att nämnden borde kunna hantera ekonomin på flera andra sätt, bland annat med tanke på att Kalmar länstrafik nu ser en ökning av biljettintäkterna generellt eftersom fler väljer att resa kollektivt.

Som ordförande i kollektivtrafiknämnden vill jag givetvis så långt som det bara är möjligt undvika att redan ekonomiskt utsatta grupper blir belastade av högre avgifter. Min förhoppning är att frågan kommer att kunna hanteras i brett samförstånd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Wretlund (S) Regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden