Parkinsonvården brister i länet

Inför Världsparkinsondagen den 11 april uppmanar Parkinsonförbundet Region Kalmar län att arbeta för att alla människor med Parkinsons sjukdom i regionen ska få tillgång till behandling som gör att de kan leva ett så normalt liv som möjligt.

11 april 2019 04:00

Trots tydliga riktlinjer från Socialstyrelsen har parkinsonvården i Kalmar län lång väg kvar för att nå målen. Parkinsonförbundets medlemsundersökning visar att hela fyra av tio personer i Kalmar län med Parkinsons sjukdom träffar sin läkare för sällan.

För oss som lever med Parkinsons sjukdom påverkas livet i både stort och smått. Vardagliga saker som att ta på sig strumporna, skriva ett sms eller hjälpa sitt barnbarn att skära maten kan vara snudd på omöjligt för en person med Parkinsons sjukdom. Sjukdomsbilden är unik för varje person som drabbas och behandlingen måste skräddarsys. Därför är det mycket viktigt att regelbundet träffa specialistläkare, som kan ändra behandlingen efter hand som behoven och symptomen förändras. På så sätt kan man klara sig själv längre och livskvalitén ökar.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av Parkinsons sjukdom är ett verktyg som ska stärka vården i hela landet. Enligt riktlinjerna bör en person med Parkinsons sjukdom få möjlighet att träffa en specialistläkare minst två gånger per år. För dem som har Parkinson i avancerat stadium är rekommendationen fyra besök per år.

Men det visar sig fortfarande vara långt till den goda och jämlika vård som våra politiker ofta pratar om. Över hela landet ser vi att personer med Parkinsons sjukdom fortfarande har alldeles för få besök hos specialistläkare och det är stora skillnader mellan regionerna. I Kalmar län träffar ungefär fyra av tio med Parkinson sin specialistläkare för sällan.

Parkinsonförbundet har kartlagt hur tillgången till specialistläkarbesök ser ut genom en enkät som besvarats av drygt 3 700 av våra medlemmar. Undersökningen visar att genomsnittspatienten i Kalmar län får träffa specialistläkare vid 1,7 tillfällen per år och motsvarande siffra förra året var 1,6. Det kan jämföras med år 2010 då den genomsnittliga parkinsonpatienten fick träffa specialistläkare vid 1,7 tillfällen.

Sammantaget kan vi konstatera att Kalmar län i dag inte lever upp till Socialstyrelsens riktlinjer om minst två besök hos specialistläkare per år. Anmärkningsvärt är också att en av tio parkinsonpatienter i Sverige inte har haft något besök alls hos specialistläkare under det senaste året.

Utvecklingen går för långsamt och det drabbar allvarligt sjuka människor och deras anhöriga. Vi vill därför uppmana politikerna i Region Kalmar län att öka sina satsningar på vården för oss som har Parkinsons sjukdom. Vi i Parkinsonförbundet hoppas också att regionen tar chansen och inkluderar oss och våra erfarenheter av livet med sjukdomen mer i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eleonor Högström ordförande Parkinsonförbundet Anne Johansson ordförande, Parkinson Kalmar län