Personalpolitiskt haveri

8 februari 2019 04:00

Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det slog samtliga politiska partier i regionfullmäktige fast då årets budget klubbades. Ledorden som Region Kalmar läns personalutskott och stab arbetar utefter lyder ”attrahera, rekrytera, utveckla, behålla”. I veckan har personalen vid intensivvårdsavdelningen (IVA) på Oskarshamns sjukhus uppmärksammats i media.

Anledningen är att Länsunionen (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna) nu lägger ned deras arbetsplats, trots att vi i oppositionen återremitterat beslutet så sent som under ordinarie regionfullmäktige förra veckan eftersom underlaget är bristfälligt och förhastat.

Anledningarna till återremissen är många, men det är anmärkningsvärt att personalens oro inte hörsammats. I höstas när sjukhusledningen utredde verksamheten, flaggade personal på både IVA samt andra avdelningar på sjukhuset för farhågorna med en nedläggning. Men detta togs lite om någon hänsyn till då en majoritet av personalen fick ta del av utredningens slutsats först när den var klar.

Vi i M&KD-alliansen har träffat personalen på sjukhuset flera gånger för att ta del av deras oro och åsikter kring både den förhastade processen som sådan, liksom nedläggningsbeslutet som nu hastas igenom. Att inte lyssna mer till fler av de som dagligen finns i verksamheten, ta in deras kunskap och erfarenheter i utredningen är inget kännetecken för en attraktiv arbetsgivare som vill utveckla samt behålla kompetens. Det är inget annat än ett personalpolitiskt haveri som vi befarar kan få konsekvenser långt efter att IVA är nedlagt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carl Dahlin (M), vice ordförande Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Kaj Holst (M) Region Kalmar läns personalutskott