Så bidrar vi till ett rökfritt län

13 april 2019 04:00

Svar på debattartikeln "Alla har rätt till god hälsa" publicerad den 6 april.

Det är med stort intresse vi läser Pierre Edströms, Lena Segerbergs och Per-Inge Petterssons insändare om att göra Kalmar län rökfritt till 2025.

Vi delar författarnas syn att rökning av cigaretter så snart som möjligt bör fasas ut. Det görs bäst genom ett brett samarbete mellan politiker, föreningsliv och företag. Det kan inte ha undgått någon att rökning av cigaretter dödar och att det bästa man kan göra för sin hälsa är att aldrig börja röka. Den som röker bör omedelbart sluta.

Ni föreslår att de som vill men inte kan sluta ska få stöd. Det är bra. Frågan är dock vad man ska göra med dem som inte vill sluta. Ska man gå från vision till resultat måste de här rökande medborgarna också inkluderas.

Idag finns bättre alternativ till cigaretterna i form av rökfria produkter. Här kommer en uppmaning till er politiker: Underlätta för dem som inte vill sluta röka att skifta till rökfria alternativ! Låt bli att behandla rökfria produkter på samma sätt som cigaretter i länets strategi. Ge rökarna information och incitament att byta till produkter med lägre risk, även om produkterna inte är helt riskfria.

Målet om ett rökfritt Kalmar län 2025 nås då snabbare än om ni fortsätter i samma gamla spår och bara riktar er till de som vill sluta röka. Rökfria produkter är i allmänhet avsevärt bättre alternativ än att fortsätta röka cigaretter. Både för användare och omgivning.

En sammanhållen strategi där länet aktivt uppmanar alla som röker att sluta, erbjuder stöd för dem som önskar samt ger tydlig information om rökfria, mindre skadliga alternativ till dem som väljer att fortsätta använda tobaks- och/eller nikotinprodukter, är det som snabbast kommer att göra Kalmar rökfritt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Claude Guiron Christian Angell Philip Morris Sverige