Så ökar du chansen till drömjobbet

23 januari 2019 04:00

Efter helgerna är det många som börjar fundera på att söka sig vidare i arbetslivet och nu är verkligen rätt tid att söka. Arbetsgivare i Kalmar län och regionen Östra Götaland tror på att inleda det nya året med en ökad efterfrågan på arbetskraft, med en jobbprognos på plus 5 procent för det första kvartalet enligt ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer. Samtidigt har många arbetsgivare svårt att hitta kandidater med de rätta förmågorna.

Att det är många som vill söka sig vidare vet vi. Det är nämligen bara fem procent av svenskarna som tycker att deras nuvarande jobb är ett drömjobb, samtidigt som det är viktigt för de allra flesta att nå sitt drömjobb. Precis efter helgerna väcks ofta tankar om att söka sig vidare i arbetslivet.

Samtidigt som många arbetsgivare söker efter arbetskraft så har ett stort antal svårt att rekrytera, vilket hämmar konkurrenskraft och tillväxt. En stor utmaning är att hitta folk med ”mjuka” kompetenser, som inte går att ersätta med digitala tjänster och verktyg.

Därför vill jag tipsa om fyra viktiga förmågor att utveckla och lyfta fram i ditt jobbsökande, som gör dig mer anställningsbar – både nu och på lång sikt:

1. Inlärningsförmåga

Viljan och förmågan att lära nytt är ofta viktigare än det människor redan kan på en snabbföränderlig arbetsmarknad, men kan vara svårt att utläsa i en meritförteckning. Ge konkreta exempel på hur du tar eget ansvar för att fylla på med kunskap, lära om och anpassa ditt sätt att jobba.

2. Kommunikationsförmåga

Effektiv och empatisk kommunikation är en förutsättning för ett gott arbetsklimat. Berätta exempelvis om tillfällen då du delat med dig av nya idéer eller löst meningsskiljaktigheter. Var inte rädd för att lyfta fram både dina styrkor och svagheter under en arbetsintervju, det visar på en vilja att utvecklas.

3. Samarbetsförmåga

Ensam är inte stark och en lagspelare som tar ansvar, hjälper andra och kan samarbeta för att lösa uppgifter är eftertraktad. Be gärna kollegorna beskriva vad de uppskattar med dig och vad du kan bli bättre på, både för inspiration till CV-skrivandet, och som tips till din framtida utveckling.

4. Problemlösningsförmåga

Ansvarstagande och effektiv problemlösning är uppskattade egenskaper hos medarbetare. I dag blir också nyfikenhet och experimentlust allt viktigare, för att kunna bidra till företagets innovationskraft. Beskriv hur du går tillväga när du ska lösa problem och hur du gör för att inte ge upp vid motgångar.

Genom att bli ännu bättre på att lära dig nytt, kommunicera, samarbeta och lösa problem stärker du dig i konkurrensen om jobben och håller dig anställningsbar på en arbetsmarknad i snabb förändring. Dessutom blir det enklare för företagen att rekrytera, vilket är goda nyheter för svensk konkurrenskraft.

Lycka till i sökandet efter drömjobbet!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Jansson vd för ManpowerGroup