Att minska vårdköerna och förbättra sjukvården är en aktuell och viktig fråga inför höstens val enligt landstingsråd Malin Sjölander (M). Under fredagen träffade hon moderaternas socialpolitiske talesperson, Camilla Waltersson Grönvall för att diskutera hur man i framtiden ska effektivisera vården och minska väntetiderna.

- När vi tillträdde till makten var 130 000 personer i vårdköer. Efter några år hade siffran sjunkit till 50 00. I dag har siffran fördubblats och är nu uppe på 100 000, vilket gör mig väldigt orolig, säger Malin Sjölander (M).

Hur ska ni minska vårdköerna?
Artikelbild

| "Kömiljarden avskaffades därför att vi ansåg att den kom till en ände", säger Lena Segerberg (S).

– Förr hade vi kömiljarden, som avskaffades 2015 och det var då köerna återigen växte. Vi vill återinföra och tredubba den miljarden, vi anser att det behövs så pass stora åtgärder för att få bukt med alla köer. Förr berörde kömiljarden enbart operation och behandlingar, men vi ser att den behövs inom fler områden. En annan faktor till de ökade köerna är personalbristen, under 2017 spenderade Kalmar län 160 miljoner kronor på hyrpersonal, där vi anser att delar av det ska läggas på satsningar för den egna personalen. Vi måste fokusera på bättre löner, arbetstider och utbildningsmöjligheter för personalen och digitalisera arbetet.

När vi pratar med Lena Segerberg, landstingsråd för Socialdemokraterna, delar hon bilden av att frågan är väldigt viktig inför hösten.

Moderaterna vill bland annat återinföra kömiljarden och minska hyrkostnaderna, vad tycker ni i frågan?

– Kömiljarden avskaffades därför att vi ansåg att den kom till en ände, de som hade det som absolut tuffast fick inte tillgång till pengarna. Jag anser inte att pengafördelningen ska vara detaljstyrt, utan att landstingen själva ska bestämma över pengarna. Är det köer för operation så har vi sagt att man ska kunna ta in hyrpersonal om det behövs, men vi måste se till att ha utbildad personal och fortsätta satsningen på vidareutbildningar. Självklart jobbar vi med att minska hyrkostnaderna och öka lönerna, vi ser även att vården måste digitaliseras.

Hur vill ni digitalisera vården?

– Ett bra exempel på detta är samarbetet mellan hudmottagningen, kirurgavdelningen och exempelvis Stora Trädgårdsgatan hälsocentral, där hälsocentralen direkt kan skicka fotografier digitalt till hudmottagningen, och patienter kan då komma direkt för vidarebehandling utan att behöva stå i kö.