Sjukvården måste gå först

2 juli 2019 04:00

Sommaren är här och snart tar de flesta arbetsplatser semester och ledighet. Men det finns viktiga undantag. Sjukvården är ett sådant. Regionen har uppdraget att säkerställa att sjukvården fortsätter att fungera året runt.

Alla de som upprätthåller samhällsservicen på det här sättet förtjänar vår respekt. Som alltid vid högtider och ledigheter tycker vi att man ska tänka lite extra på alla de som ser till att sjukvården aldrig tar semester, som alltid finns där för de sjuka som behöver vård och omsorg.

Samtidigt är sommaren långt ifrån problemfri för regionen och dess medarbetare. För att klara vårdbehoven förstärks exempelvis primärvårdsjouren och akutverksamheten. Akuta operationer prioriteras framför annat som får vänta. Många medarbetare får pussla med sina scheman och ibland tvingas de rycka in med kort varsel när det behövs.

Vi socialdemokrater är väl medvetna om att verksamheter som har öppet dygnet-runt har det besvärligt. Vi har därför föreslagit att regionen ska utarbeta förslag som gör det lättare att rekrytera och behålla medarbetare i så kallad 24/7-verksamhet. Vi vill också att det ska skapas fler karriärvägar inom vården och att undersköterskornas yrkesutveckling förbättras. Vi vill vidare pröva införandet av ett anställningslöfte för sjuksköterskestudenter på Linnéuniversitetet som klarat sin utbildning för att på så sätt bättre säkerställa den framtida rekryteringen.

Detta och mycket därtill kostar förstås skattemedel. Den stora samhällsfrågan är om medborgarna är beredda att prioritera sjukvården framför annat? Vi socialdemokrater menar att välfärden måste få gå först. Vi förstår inte de partier som hellre sänker skatterna eller prioriterar annat framför vården.

Finansminister Magdalena Andersson har nyligen presenterat en analys av behoven i välfärden fram till år 2026. Hennes slutsats är att gapet mellan dagens skattenivåer och framtidens kostnader för vård och omsorg ökar. Fram till 2026 handlar det om 90 miljarder kronor. Ska vi alltså ha kvar samma kvalitet som idag krävs det att den offentliga sektorn får 90 miljarder kronor i tillskott. Vill vi dessutom förbättra välfärden krävs det ytterligare resurser.

Den här insikten behöver fler partier, och väljare, få. Stora skattesänkningar, eller för den delen enorma ökningar av försvarsbudgeten som föreslås, är inte realistiskt.

Sverige har vi en positiv utveckling där både barnkullarna och andelen äldre växer. I en sådan situation krävs det tydliga prioriteringar. Vi menar att de äldre som varit med och byggt upp välfärden har rätt till en värdig ålderdom med en bra sjukvård. På samma sätt har de barn som nu föds en självklar rätt till en god förlossningsvård och barnhälsovård.

Den stora politiska utmaningen framåt är därför att skapa majoriteter och stöd för en ansvarsfull välfärdspolitik. Eller med andra ord andra se till att sjukvårdens medarbetare räcker till och att sjukvårdens kvalitet och tillgänglighet kan fortsätta att förbättras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Henriksson (S), Kalmar Yvonne Hagberg (S), Högsby Angelica Katsanidou (S), Västervik Peter Wretlund (S), Oskarshamn