Sommarstängning mildrar inte krisen

18 juli 2019 04:00

Regionens ekonomi blöder och sommarstängda vårdplatser är ett faktum – samtidigt är läget långt från under kontroll. Trots att ledningen prioriterar akuten var fler än dussinet pass ännu obemannade där när sommaren rullade igång. Flera chefer befarar den tuffaste sommaren någonsin. Klart att stängda vårdplatser inte passerar obemärkt. Patienter med ”TIA” vårdas på akutvårdsavdelningen och samtidigt är det oacceptabelt att exempelvis strokepatienter placeras på barnavdelningen. När vi påkallar att detta är menar majoriteten att det är ”berättelser” – som om oppositionen far med osanning.

Personalkostnaderna för bara första kvartalet på Länssjukhuset uppgår till knappt 200 miljoner kronor, att jämföras med dryga 500 miljoner kronor för hela 2018. Samtidigt fick personalutskottet redan i mars besked av HR att 2019 kommer inte bjuda på något minskat hyrberoende där. Länsunionen har dessutom som mål att en chef ska ha 25 anställda under sig. Men likväl finns nära 150 chefer i dagsläget med ansvar för fler än så. Hur länge ska de orka?

Moderaterna och Kristdemokraterna har sträckt ut en hand för att bistå Länsunionen i att reda ut både personalkrisen och ekonomin, men de har ännu svårt att släppa på prestigen. Tills vidare fortsätter regionen att blöda.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carl Dahlin (M) Oppositionsråd, vice ordf personalutskottet Region Kalmar län