Transportnäringen behöver fler

11 februari 2019 04:00

Utan transporter stannar samhället. Det är transporter som säkerställer leveranser till butiker och byggarbetsplatser samt att man kan ta sig till skola, jobb och fritidsaktiviteter. Transportnäringen är i stort behov av personal. Fram till 2030 beräknas 40 000 jobb gå förlorade om inga åtgärder vidtas. Bara inom motorbranschen behöver 6 400 personer rekryteras mellan 2018 och 2020. En av åtgärderna för att lösa rekryteringsbehovet är att få fler unga att välja fordons- och transportprogrammet (FT-programmet) på gymnasiet.

Transportföretagen har under många år arbetat för att få fler ungdomar att vilja söka till FT-programmet, vilket ger resultat. Den senaste statistiken från Skolverket visar en 20 procentig ökning av antalet sökande till FT-programmet, vilket är mycket glädjande. Men fler ungdomar behöver få upp ögonen för utbildningar som leder till arbete i transportnäringen.

Den förlegade bild som finns av transportnäringen måste ändras. Att arbeta i en bilverkstad är exempelvis annorlunda idag än för bara tio år sedan – för att felsöka en modern bil kopplar man in en dator istället för att öppna motorhuven och mycket av arbetet innefattar avancerad elektronik, problemlösning och datahantering. Service har också kommit att spela en viktig roll, inte bara inom motorbranschen utan också i rollen som yrkesförare – det vill säga som lastbilsförare, bussförare eller budbilsförare. I syfte att ge en mer nyanserad och rättvis bild av FT-programmets olika yrkesutbildningar inom transportnäringen har vi nyligen lanserat sajten Vi kör! som är riktad till ungdomar mellan 13 och 16 år. Här finns yrkesbeskrivningar, intervjuer med yrkesverksamma personer, influencer-videor och quiz för att ge en inblick i hur det är att jobba inom transportnäringen och hur viktiga dessa jobb är för samhället.

Enligt Skolverkets senaste statistik är det elever från FT-programmet som har lättast att få jobb efter avslutad examen med 61,3 procent. Detta är en ökning med 14 procent i jämförelse med förra mätningen. Men siffran måste stiga om vi ska lösa rekryteringsbehovet. En av åtgärderna för att möjliggöra detta är att genomgående höja kvaliteten på utbildningen inom FT-programmet. En hög kvalitet kommer att locka fler elever till programmet och därutöver blir eleverna anställningsbara efter avslutad examen. Här är det viktigt att skolan, branschen och beslutsfattare – såväl lokalt som i riket – samverkar för att säkerställa en genomgående jämn och hög kvalitet på FT-programmen i hela landet.

Gymnasievalet är i full gång och det är vår förhoppning att fler ungdomar får upp ögonen för FT-programmets yrken och vill gå yrkesutbildningar med teknik i framkant, som leder till jobb i hela landet och i världen och som ger goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Caj Luoma Chef kompetensförsörjning Transportföretagen