Vi är beredda att ta vårt ansvar

10 april 2019 04:00

Svar på debattartikeln ”Majoriteten prioriterar inte länets utveckling” den 28 mars.

Företrädarna för M&KD-alliansen ondgör sig i sin debattartikel över majoritetens arbete gällande den regionala utvecklingen. Det må väl vara hänt och det är väl till viss del oppositionens uppgift men det hade ju varit smakfullt om de hade kunnat vara lite mer sansade och självkritiska i sin artikel.

Bland annat så lyfter debattörerna fram att företrädare för majoriteten ”genomförde en taskig förhandling” när förutsättningarna för nya Region Kalmar drogs upp i samband med samgåendet mellan Landstinget och Regionförbundet. Varför går inte företrädarna för M&KD-alliansen tillbaka till sina egna partivänner som fanns med i dessa diskussioner och frågar hur det egentligen gick till? Varför skriver inte debattörerna att det var kommunala företrädare från bland annat Moderaterna som drev linjen att det inte skulle göras någon skatteväxling som ju var den linje som landstinget drev i dessa förhandlingar? Ja svaret är ju väldigt enkelt, skulle de skriva om det så innebar ju också det att de inte skulle kunna skylla på någon annan som de nu försöker göra.

För oss i Länsunionen så är den regionala utvecklingen en viktig uppgift som vi tar på största allvar, då går det inte likt M&KD-alliansen att komma med det ena ofinansierade förslaget efter det andra utan vi tar seriöst på uppdraget. Flera viktiga initiativ har tagits där vi framför allt vill lyfta fram arbete med tillväxtforum, en arena där näringsliv och beslutsfattare träffas för att med gemensamma krafter arbeta för tillväxt i hela Region Kalmar.

Det kapital som fanns i regionförbundet och som nu finns hos regionen är en viktig pusselbit för att bygga upp arbetet med regional utveckling. Pengarna kan användas till utvecklingsprojekt men också till att ställa om och bygga upp organisationen som ska jobba med den regionala utvecklingen, men detta är ingen ”quick fix” utan det är ett arbete som tar tid. Att då ta på sig spenderbyxorna som M&KD-alliansen tycks vilja göra är synnerligen oklokt och knappast något som gynnar arbetet med regional utveckling i det långa perspektivet.

Vi i Länsunionen är beredda att ta ansvaret för den regionala utvecklingen och vi mer än välkomnar om oppositionen vill göra oss sällskap i det arbetet, men då krävs det att man också är beredd att tänka långsiktigt och inte bara svartmålar arbetet som regionen och Länsunionen gör.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
För Länsunionen Anders Henriksson (S) Regionstyrelsens ordförande Karin Helmersson (C) Regionråd Pierre Edström (L) Regionråd