Vi tar klimatkrisen på allvar

13 maj 2019 04:00

Greta Thunberg har lyckats sätta fingret på vår tids främsta överlevnadsfråga: klimathotet och att världens ledare måste ta ansvar för att driva en offensivare och trovärdigare miljöpolitik. I EU-valet den 26 maj kan alla väljare också visa sitt engagemang och tydligt ta ställning för vilken sida man stödjer. Vi socialdemokrater tar klimatkrisen på största allvar. Långt ifrån alla håller med oss.

Klimatförnekarna får i allt högre utsträckning stöd från Europas högerpartier. Här i Sverige har Greta Thunbergs popularitet och engagemang gjort det besvärligt för konservativa partier som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Istället för att argumentera i sak har de försökt att förminska hennes betydelse, antingen själva eller via ombud. Göteborgs-Posten har exempelvis skrivit: ”att knuffa barn framför sig i debatten är att idka utpressning mot meningsmotståndare”. Den ledande kristdemokraten Sara Skyttedal har sagt så här: ”Det är problematiskt när man framställer henne som en expert, hon är fortfarande ett barn.”

Uttalandena är genanta och visar hur innehållslös dessa partiers klimatpolitik är. Deras agerande åskådliggör också den politiska högerns grundproblem: politiker som företräder kortsiktiga marknadsintressen kommer aldrig att kunna ta ledningen i klimatomställningen. Vi socialdemokrater menar att politiken måste gå före och visa vägen, just därför att marknadskrafterna inte klarar av omställningen på egen hand.

Vi går till val på hur klimatkrisen ska stoppas, inte om den ska stoppas. Våra förslag bygger på insikten att ansvaret för klimatomställningen kräver gemensamma lösningar. Här är de tre viktigaste delarna i vår framtidsinriktade klimatpolitik:

• EU måste gå före internationellt och höja sina mål för att minska de egna klimatutsläppen mer och snabbare.

• EU måste ställa tuffa krav på storföretagen och andra stora utsläppare, samtidigt som man gör det lättare för vanliga människor att göra klimatsmarta val. Klimatsmart resande är ett bra exempel, EU ska driva på för att det ska bli lättare att ta tåget och driva på för att flygets klimatpåverkan minskar.

• EU ska stimulera klimatsmarta arbetstillfällen i gröna näringar. Högre klimatmål innebär innovation och stora möjligheter till nya jobb i Sverige och Europa, med vinster för välfärden, företagen och ekonomin.

Det går att tackla klimathotet – om vi lyssnar på den unga generationen och tar gemensamt ansvar. Med rättvis fördelning och satsningar på teknikens möjligheter kan det klimatsmarta samhället innebära många möjligheter för Sverige och Europa. Men för en sådan framtid måste vi förmå att fatta de tuffa men nödvändiga beslut som krävs idag. Det kräver att samhället är starkt och att politiken tar ett större ansvar. Ett viktigt steg på vägen är att skicka politiker som vill ta klimatansvar i Bryssel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jytte Guteland (S) kandidat i valet till Europaparlamentet Jonas Hellberg (S) socialdemokrat i Kalmar län