Alla ska ha samma rättigheter

7 september 2019 04:00

Denna vecka är det Kalmarsund Pride och hela Kalmar län står upp gemensamt och manifesterar.

Olika organisationer, föreningar, företag, kommuner och regionen genomför föreläsningar om jämställdhets- och hbtq-frågor, hissar regnbågsflaggor, pratar värdegrund och står upp för kampen för allas lika rättigheter.

För oss i Vänsterpartiet är detta ett självklart engagemang och kampen måste föras varje dag i olika förslag och i varje beslut. Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Samhället behöver bli bättre på att möta och inkludera transpersoner. Därför ställer vi krav när det gäller bemötande och inkludering. Det är oacceptabelt att många personer idag utsätts för hot eller våld enbart för att de lever med någon av samma kön eller har ett normbrytande könsuttryck. Det är därför Vänsterpartiet driver att alla i regionens verksamheter ska ha utbildning i jämställdhet och hbtq. Vi blev glada när vi fick gehör för vårt krav om att använda tre pronomen i enkäter och frågeformulär. Alla måste hjälpas åt att kompetensutveckla, synliggöra, kommunicera och skapa mötesplatser i kampen för alla människors lika värde och hbtq-personers rättigheter.

Nationellt driver Vänsterpartiet att reglerna om föräldraskap ska vara lika oavsett sexuell läggning. Därför vill vi att faderskapsintyg i samband med barns födelse ersätts av ett föräldraskapsintyg som ska gälla för alla par, oavsett om de är gifta eller registrerade partners.

Alla har rätt till sin könsidentitet. En ändring av juridiskt kön bör inte medföra en medicinsk utredning och åldersgränserna för ändring av juridiskt kön och medicinsk könskorrigering bör avskaffas. Vänsterpartiet vill att det införs ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man.

Denna vecka står vi upp gemensamt för ett jämställt Kalmar län där alla människor är inkluderade oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Självklart fortsätter vi denna kamp även resten av året. Att vara tyst har aldrig förändrat något.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Fleetwood, oppositionsråd Sara Kånåhols, ersättare Regionstyrelsen Lena Granath, fullmäktigeledamot Vänsterpartiet Region Kalmar län