Insändare Svar på Christer Anderséns insändare den 17 december

Det synes som om Anderséns svar bygger på ett förnekande av de exempel jag framför – trots att de tillhör historiens mer omvittnade. När Andersén som grädde på moset anser bibliska argument vara meningslösa, är det istället denna diskussion som blir meningslös. Framkommer inget nytt blir detta därför mitt sista inlägg.

Den ursprungliga frågan var om kristen bön är verksam. Att då avfärda de kristna argumenten, blir lika tokigt som att underkänna meteorologers väderprognoser ifall de tar med temperatur och vindstyrka i beräkningarna. Man kan undra om syftet med bönhörelsefrågan var att få svar, eller bara att få raljera över något man inte känner till.

Men ett av Anderséns påståenden är värt att kommentera: ”Vad vi eftersöker är nämligen demonstrationer som svarar mot gjorda påståenden”. Nu tillkommer det inte oss människor att förelägga Gud lämpliga uppgifter att lösa och vars svar eventuellt kan anses nöjaktiga – såvida de utfaller till vår belåtenhet förstås. Begäret efter tecken, underverk och demonstrationer framförde judarna till Jesus redan på biblisk tid. Jesus bet dock av dessa mästrande kritiker ganska ampert: ”Detta släkte är ett ont släkte. Det begär ett tecken, men det skall inte få något annat än Jonas tecken.” Vad ”Jonas tecken” innebär förklaras vidare i evangelierna.

Jesu beska svar ska ses i relation till det svar han ger dem som ärligt söker och vill ha besked. Dem styrker han genom att påminna om vad som sker: ”Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap”.

För den vars värld bara rymmer mänsklig logik, kommer naturligtvis alltid den kristne att betraktas som en intellektuell dvärg. Därtill kommer att Andersén och jag inte är överens om vem som egentligen har bevisbördan! Är det den som påstår att bön påverkar eller den som påstår att bön inte påverkar?

Troligtvis kan vi inte nå full samsyn före helgen, så jag passar tillfället att redan nu tillönska Andersén en God Jul och ett Gott Nytt År.

Med detta inlägg avslutar vi härmed replikskiftet angående bönens kraft för att ge plats åt andra debattörer/Debattredaktionen