Insändare Cyklister och fotgängare – jag förstår inte hur ni kan fara runt i hela staden utan lyse och reflex. Risken är ju stor att ni blir påkörda, vill ni det? Cykellyse och reflex är en billig livförsäkring, dessutom är det böter på att inte använda lyse. Så kom igen alla och skaffa detta!