Fönstret håller på att stängas

11 oktober 2018 04:00

FN:s klimatpanel kom i måndags med en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den visar tydligt att vi för att undvika en total klimatkollaps endast har några få år på oss att minska koldioxidutsläppen radikalt.

Vi måste dessutom minska halten av koldioxid i atmosfären för att hindra fortsatt uppvärmning av vår planet. Det kan ske genom ökad beskogning och förbättrade jordbruksmetoder så att vegetationen kan lagra koldioxid från atmosfären.

Hela samhället och alla dess sektorer måste ställa om fullständigt och med en hastighet utan motstycke i mänsklighetens historia.

Man framhåller i rapporten att fönstret för att hinna genomföra dessa omvälvande förändringar fortfarande står på glänt men håller på att stängas.

Vi vet att effektivaste sättet att minska koldioxidutsläppen från mänskliga aktiviteter är att göra dem dyrare med en avgift, som stiger från år till år tills alla utsläpp upphört. En koldioxidavgift borde införas globalt, men det är förmodligen inte politiskt möjligt.

Sverige har nu en viktig uppgift att gå före och visa ledarskap i klimatfrågan genom att införa en sådan avgift och arbeta för att få EU att följa efter.

För att få allmänhetens acceptans för en så hög koldioxidavgift, som krävs för att få stopp på utsläppen, kan hela intäkten delas ut till alla vuxna medborgare i lika stora delar.

En lösning som kan bidra till att vi hinner ställa om vårt samhälle, innan fönstret slår igen för gott.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Matts Hjertqvist Klimatsvaret – CCL Sverige