Kräv säkerhet i bussen – även för barnen

29 juni 2019 04:00

Enligt svensk lag ska alla som är 3 år eller äldre och sitter på ett säte i buss som är utrustat med bälte använda det, kan man läsa på Transportstyrelsens hemsida:

Alla som är äldre än tre år och som åker buss ska sitta på en plats som har bilbälte, om det finns en sådan plats, och använda bältet. Men vid lokala transporter i tätbebyggda områden är det tillåtet för passagerare att sitta på en plats som inte har bilbälte.

Men hur är det med säkerheten för dem som är yngre? Och vad hjälper ett bälte anpassat för vuxna en treåring?

Inför längre bussresa uppmanas föräldrar tänka på barns skydd genom att ta med babyskyddet för de riktigt små barnen och montera det bakåtvänt i ett säte i bussen, eller bilbarnstol för de något äldre barnen 1–3 år, om bältet räcker till. För barnen över 4–5 år går det utmärkt att ta med en bälteskudde. Vidare uppmanas barnen att åka bakåtvänt om möjlighet finns.

Vid bokning av bussresa uppmanar vi alla föräldrar att fråga efter vilket skydd som erbjuds för dina barn. Då vet du vilken utrustning som du själv kan ta med!

Men vem ställer krav på barns säkerhet när du har bokat tåg och erbjuds buss?

När du har bokat tåg lämnar du säkert såväl babyskydd, bilbarnstol och bilkudde hemma. Men när tåget inte går, ersätts det ofta av buss – ibland kan det bli långa sträckor. De krav som ställs vid anlitande av ersättningstrafik verkar inte ta med säkerhetsaspekter för små barn – ännu.

Vi i Resenärsforum och Järnvägsfrämjandet anser att såväl regionala kollektivtrafikmyndigheter som kommersiella aktörer bör ta med säkerhetsaspekter för små barn i sina beställningar av ersättningstrafik, buss istället för tåg.

Vi uppmanar alla föräldrar att kräva att det finns särskilda skyddsanordningar även för små barn, under tre år, vid alla bussresor där lagen kräver att vi vuxna ska använda bilbälte.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christina Axelsson Ordförande Resenärsforum Christer Wilhelmsson Ordförande Järnvägsfrämjandet