Länge leve kärleken!

5 september 2019 16:30

Kampen för frihet och alla människors lika värde måste pågå varje dag. Mycket har gjorts men det finns en hel del kvar att göra. Under Pride-veckan firar vi kärleken och visar att glädje och fest är en del i det viktiga arbetet för hbtq-personers rättigheter.

Den 2 september hölls invigningen av Kalmarsund Pride i Oskarshamn. Ett firande som pågått under hela veckan med avslutande parader både i Oskarshamn under fredagen och i Kalmar under lördagen. I år är det till och med så att själva firandet kan fira – fem år i år. Grattis!

Vi har som parti varit med och sponsrat detta viktiga evenemang under ett par år.

Låt oss få berätta om några konkreta saker som Socialdemokraterna genomfört och som vi känner stolthet över. Vi har skapat en moderniserad föräldraförsäkring där det blir enklare för stjärnfamiljer att vara föräldralediga. Sverige ska ha lagstiftning och regler som funkar med moderna familjer. Vi ser till att fler föräldrar än bara de biologiska kan vara med och dela på ansvaret genom en utökad möjlighet att dela dagar med sin partner. Vi har underlättat för lesbiska kvinnor att skaffa barn genom att förenkla insemination i flera steg. Självklart ska det inte vara någon skillnad på grund av vem man älskar när det gäller insemination.

Socialdemokraternas hbtq-politiska program är framtidsinriktat. Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, rasism eller queerfobi, homo- bi - och transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering. Vi ser idag att många hbtq-personer känner otrygghet, att hatbrotten är många och den psykiska ohälsan är överrepresenterad bland hbtq-personer, särskilt bland unga. Det behövs fortsatt ökad kunskap om bemötande av hbtq-personer inom sjukvården.

Vi tror även att hbtq-perspektivet behöver lyftas inom kulturpolitiken, när det gäller attityder inom idrotts- och föreningslivssektorn och inte minst på EU-nivå. För att nämna några saker.

Vi socialdemokrater ska leda utvecklingen för hbtq-personers rättigheter. I Sverige ska du kunna vara den du är och gå hand i hand med den du älskar utan att känna otrygghet. Det starka, öppna, och demokratiska samhället måste hela tiden utvecklas och framsteg försvaras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tomas Kronståhl riksdagsledamot, (S) Laila Naraghi riksdagsledamot, (S) Björn Petersson riksdagsledamot, (S)