Låt lotten avgöra statsministerfrågan

29 november 2018 11:54

Med tanke på den situation som nu uppstått i Sverige har jag ett förslag till lösning av problemet.

Våra politiker leker sällskapsspel i en sandlåda. Ingen vill ge efter. Man får inte förlora ansiktet. Det har blivit en olöslig knut att lösa upp.

Låt oss göra som Alexander den store, som löste upp den gordiska knuten, som ansågs olöslig. Han klarade det hela med ett svärdshugg. Och knuten var löst!

Mitt förslag: Ta en hatt, lägg i den tio papperslappar. På fem av dem står namnet Kristersson och på de övriga fem namnet Löfven. Låt ett litet barn gå fram och sticka ner sin hand i hatten och ta upp en papperslapp. Det namn som står på denna lapp får uppdraget att bli statsminister. Ett litet barns hand avgör det hela. Eller kanske Guds hand som Maradona uttryckte det när han fick in bollen i målet med hjälp av sin hand.

Det är ingen katastrof i Sverige oavsett vem av de båda som får uppgiften. Båda bör vara kloka nog att ta med de andra partiernas viktigaste frågor i sitt program. Som hjälp åt fattiga, gamla, vård åt sjuka och omsorgsbehövande. Simsalabim!

Om däremot allt fortsätter som hittills är det en katastrof för Sverige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Alf Permestig