Orimlig situation för cancersjuka

26 april 2019 09:18

Vi i de olika seniororganisationerna i Västerviks kommun håller fullständigt med om det våra överläkare på kirurg- och urologkliniken på Västerviks sjukhus skriver i sin insändare den 17 april. Det blir en helt orimlig situation för de drabbade cancerpatienterna om behandlingsenheten stänger den 8 maj. Överläkarna skriver att ”De flesta som får cancerdiagnosen är över 65 år”, alltså våra medlemmar. Självklart ska inte lidandet de cancersjuka drabbas av förvärras av dåliga politiska beslut. Vi ställer oss samma fråga som överläkarna, vad är det för landsting då man inte ens kan ge vård åt de svagaste? Även vi uppmanar våra landstingspolitiker att tänka till och ändra på beslutet om nedstängningen. Vårt län är avlångt men principen om lika vård för alla, oavsett bostadsort, måste vara avgörande för de beslut som fattas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Spf Seniorerna Västervik, Spf Seniorerna Hjortedbygden, Spf Seniorerna Tjustbygden, PRO Västerviksföreningar, SKPF avdelning Västervik, SPRF avdelning Västervik